หนังสือน่าสนใจ


สุขพัชรา ซิ้มเจริญ. บริหารสมองชะลอความเสื่อม = Brain activation. พิมพ์ครั้งที่ 2. (2556).
    กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน. เลขหมู่ WL300 ส72บ46 2556

    เป็นหนังสือที่รวบรวมสารพันวิธีที่จะชะลอความเสื่อมของสมองโดยละเอียด พร้อมท่าบริหาร
สมองอย่างง่ายๆ ที่ได้จากศาสตร์ตะวันออกผสานศาสตร์ตะวันตก เพื่อให้เซลล์สมองแข็งแรง
มีประสิทธิภาพ สู่การมีสุขภาพกายใจที่ดี เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย สมองเสื่อม
สมองกับความจำ บริหารสมองป้องกันเสื่อม บริหารกายผ่อนคลายจิตใจ กำจัดเครียด
และ อาหารบำรุงสมอง