รางวัลการประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ รักษ์โลก รักห้องสมุด


รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม ASHIRA Production ดาวน์โหลดวีดีโอ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม หัวไม่แดง ไม่มีแรงเรียน ดาวน์โหลดวีดีโอ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Read it Save it ดาวน์โหลดวีดีโอ