เครื่องแบบนักศึกษา"นักศึกษาชาย"

- เสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีลวดลาย แขนยาวหรือแขนสั้น ถ้าแขนยาวต้องไม่พับแขน

- กางเกงสีกรมท่า สีดำ สีน้ำตาลเข้ม และอนุโลมเป็นสีเทาออกดำได้ รูปทรงกางเกงเป็นทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย

- รองเท้าหุ้มส้นสีดำ และอนุโลมเป็นรองเท้ากีฬาหรือรองเท้าผ้าใบสีอ่อนสุภาพ

- เน็คไทสีกรมท่ามีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยอยู่ตรงกลาง

- เข็มขัดสีดำพร้อมหัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย"นักศึกษาหญิง"

- เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นไม่มีจีบ ผ้าเนื้อเรียบไม่มีลาย ติดกระดุมโลหะตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

- กระโปรงสีกรมท่า สีดำ สีน้ำตาลเข้ม และอนุโลมเป็นสีเทาออกดำ ผ้าเป็นผ้าเนื้อเรียบไม่มีลาย แบบเรียบ ทรงสุภาพไม่รัดทรง ความยาวพอเหมาะ

- เข็มขัดสีดำพร้อมหัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

- รองเท้าหุ้มส้นสีดำแบบสุภาพ และอนุโลมเป็นรองเท้ากีฬาหรือรองเท้าผ้าใบสีอ่อนสุภาพ

- เข็มเครื่องหมายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยติดอกเสื้อด้านซ้าย

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273