เพลงศรีรังสิต


<<< กลับสู่หน้า เพลงประจำมหาวิทยาลัยรังสิต
 
      เพลงศรีรังสิต คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเพลง  
 
 
ศรีรังสิต
    คำร้อง -ทำนอง อวิรุทธิ์ สุดมากศรี
 
     รังสิตนั้นได้ให้ความรู้แก่เรา ขัดความเขลาเพิ่มให้เรามีคุณธรรมยิ่ง
ตระเตรียมเราออกไปต่อสู้ความจริง สร้างทุกสิ่งเพื่อให้รับใช้สังคม
     *มาบัดนี้เรารู้ในสิ่งสรรค์สร้าง ทุกก้าวอย่างจะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี
จะรับใช้สังคมไปชั่วชีวี จะทำดีเพื่อศรีรังสิตเราเอย
   
 

 

 

 

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273