เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยรังสิต


<<< กลับสู่หน้า เพลงประจำมหาวิทยาลัยรังสิต
 
      เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยรังสิต คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเพลง  
 
 
มาร์ชมหาวิทยาลัยรังสิต
March Rangsit University
 
    คำร้อง - ทำนอง ไกวัล ติโลกะวิชัย
 
     ก้าวสู่มหาวิทยาลัยรังสิต ด้วยใจเราอุทิศศึกษาก้าวไกล
ยึดมั่นอุดมการณ์ ศรัทธาปณิธานเชิดไว้ คือดวงไฟแห่งปัญญา
ท้องทุ่งเรืองรองแสงทองนำรังสิต ดังโคมนำชีวิตส่องไสวในวิชา
สร้างบัณฑิตเกรียงไกร ก้าวเดินเพื่อไทยนานมา เกียรติศรี ศรัทธาสถาบัน
      *ฟ้า-บานเย็นเด่นงามประกายส่องฟ้า ศรีรังสิต เจิดจ้าประกายเฉิดฉัน
รากชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ทรงธรรม์ ร่วมสร้างสรรค์บูชาความดี
ก้าวสู่มหาวิทยาลัยรังสิต ด้วยใจด้วยชีวิต ฝ่าฟันสมดังศักดิ์ศรี
ทุ่งรังสิตแดนทอง ร่วมผองใจน้องพี่ ผูกพันไมตรีนิรันร์กาลฯ
   
 
 
 

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273