เพลงลาแล้วลาบานเย็นฟ้า


<<< กลับสู่หน้า เพลงประจำมหาวิทยาลัยรังสิต
 
      เพลงลาแล้วลาบานเย็นฟ้า คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเพลง  
 
 
ลาแล้วลาบานเย็นฟ้า
La Leaw La Ban Yen Fah
 
    คำร้อง - ทำนอง อวิรุทธิ์ สุดมากศรี
    Lyrics and Melody by: Mr.Awirut Sudmaksri
 
     ลาแล้วลา ลาก่อน ทุ่งรังสิต น้องเคยชิด เพื่อนที่รัก คุณครูสอน
ห้องเคยเรียน เพื่อนเคยเล่น ร่มไม้เคยนอน ขอลาก่อนทุกสิ่งที่พึ่งพิง
     ลาแล้วลา ลาจาก บานเย็นฟ้า แหล่งวิชาแด่เยาวชน คนไทยผอง
กราบลาพ่อพระศรีศาสดาด้วยอาวรณ์ ที่คลายร้อนแก่ลูกอยู่ทุกครา
   * ลาแล้วลา ลาแล้ว จะมาใหม่ แม้ห่างไกลก็จะมารังสิตเอ๋ย
มารำลึกถึงบุญคุณที่ได้เคย มาชดเชยพร้อมสละเพื่อแผ่นดิน
   
   
 
 
 

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273