อาเศียรวาทสยามบรมราชกุมารี


<<< กลับสู่หน้า พิธีสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิตวสันตดิลกฉันท์    
  อ่อนไท้ ธ คือกมลราษฎร์ ปิยนาถนิกรปวง
อ่อนไท้ ธ ดุจมกุฏดวง      ฐิตะเทอดประเสริฐศีร์
  อ่อนไท้ ธ ทรงพระกรุณา นรสาธุเปรมปรีดิ์
อ่อนไท้ ธ เปรียบประดุจชี    วิตมิ่งและขวัญไทย
  ด้วยเหตุฉะนี้แหละนรภัก- ดิและรักพระจริงใจ
พร้อมเทอดพระเกียรติกิรติไกร     และก็พร้อมจะพลีชนม์
  ตังวายสนองยุคลบาท วรนาถนรานนท์
ด้วยจิตตระหนักพระคุณพ้น   พจะพร่ำจะรำพัน
     
     

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิต

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273