ชุดครุยวิทยฐานะครุยดุษฎีบัณฑิต

ลักษณะเป็นเสื้อคลุมถึงคอยาวเหนือข้อเท้าประมาณ 15 เซนติเมตร ตัวเสื้อทำด้วยผ้าหรือแพรสีดำผ่าอกโดยตลอด มีแถบกำมะหยี่สีดำกว้าง 11 เซนติเมตร ทาบริมเสื้อด้านหน้าโดยตลอด มีจีบที่หน้าอก แขน และด้านหลัง แขนเสื้อยาวตกถึงข้อมือ ปลายแขนปล่อย ตอนกลางแขนเสื้อทั้งสองข้างมีแถบกำมะหยี่สีดำ ขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 42 เซนติ เมตร จำนวน 3 แถบ ระยะห่าง 5 เซนติเมตร มีผ้าคล้องคอทำด้วยผ้าหรือแพรสีดำเช่นเดียวกับเสื้อ ขลิบริมด้านอกด้วยผ้ากำมะหยี่สีบานเย็น กว้าง 13 เซนติเมตร ด้านในเป็นผ้ากำมะหยี่สีประจำคณะ/วิทยาลัย เบื้องอก ทั้งสองด้านกลัดเครื่องหมายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทำด้วยโลหะขนาดสูง 4 เซนติเมตร และกว้าง 4 เซนติเมตร หมวกเป็นรูปแปดเหลี่ยมทำด้วยผ้าต่วนหรือแพรสีดำ ที่ปลายหมวกมีพู่ห้อยสีดำ


ครุยมหาบัณฑิต

ครุยมีลักษณะเช่นเดียวกับดุษฎีบัณฑิต แต่ตลอดกลางแขนทั้งสองข้าง มีแถบกำมะหยี่สีดำ กว้าง 5 ซม. ยาว 42 ซม. จำนวน 2 แถบ มีผ้าคล้องคอและหมวกแปดเหลี่ยมเช่นเดียวกับดุษฎีบัณฑิต


ครุยบัณฑิต

ครุยวิทยฐานะมีลักษณะเช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต แต่แถบกำมะหยี่ตอนกลางแขนเสื้อทั้งสองข้างมีจำนวนหนึ่งแถบ

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273