รายชื่อสมาชิกในชุมชนคนรังสิต รักการอ่าน 
 
 
ค้นหารายชื่อได้โดยการกด Ctrl+F
 
 
หมายเลข สมาชิก ชื่อ-นามสกุล รหัส
ประจำตัว
สถานภาพ คณะ/
หน่วยงาน
หนังสือที่กำลังอ่าน หนังสือที่อยากแนะนำ แก้ไข
/อัพเดท

00001

นายเชษฐาฤทธิ์ คิดดี

   

พยาบาลศาสตร์

Da Vinci Code

หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00002

นางสาวธนัทอร มีทอง

   

พยาบาลศาสตร์

2nd Love หนุ่มเฮ้วสาวเปรี้ยว
รักเดียวโดนใจ

2nd Love หนุ่มเฮ้วสาวเปรี้ยว
รักเดียวโดนใจ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00003

นายยศกร ชมภู

   

พยาบาลศาสตร์

ทำไมต้องฆ่าตัวตาย

ทำไมต้องฆ่าตัวตาย

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00004

นางสาวอลิษา นามวิเศษ

   

พยาบาลศาสตร์

โมงยามแห่งความสุข

โมงยามแห่งความสุข

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00005

นางสาวธันยธร ตู้ประทุม

   

พยาบาลศาสตร์

ความสุขของกะทิ

ความสุขของกะทิ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00006

นางสาวอาทิตยา อัมภา

   

พยาบาลศาสตร์

เพียงเพราะวัย...ไร้เดียงสา

เพียงเพราะวัย...ไร้เดียงสา

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00007

นายพิษณุกฤษฏิ์ พัฒนสิงห์

   

พยาบาลศาสตร์

เรื่องฮา...ภาษาหมอ

นิตยสารหมอชาวบ้าน

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00008

นางสาวปภาดา เสวกวารณ์

   

พยาบาลศาสตร์

ธรรมะเดลิเวอร์รี่

ธรรมะเดลิเวอร์รี่

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00009

นางสาวโสภาพรรณ คงประยูร

   

พยาบาลศาสตร์

พุทธประวัติฉบับการ์ตูน

1. รักนั้นเป็นเช่นนี้
2. ไม่ยากถ้าอยากเป็นคนดี
3. 2,000 ประโยคภาษา อังกฤษ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00010

นางสาวเขมิกา ทองสุขนอก

   

พยาบาลศาสตร์

No...Excess หัวใจไม่มีข้ออ้าง

No...Excess หัวใจไม่มีข้ออ้าง

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00011

นางสาวสุภาภรณ์ ผดุงชีพ

   

พยาบาลศาสตร์

รักออกแบบได้

รักออกแบบได้

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00012

นางสาวกาญจนา พฤกษชาติ

   

พยาบาลศาสตร์

โครงการแลกเปลี่ยนรักร้าย
กับนายจอมโหดเล่ม 1 และ 2

โครงการแลกเปลี่ยนรักร้าย
กับนายจอมโหดเล่ม 1 และ 2

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00013

นางสาวธนากานต์ หาญอนุสรณ์

   

พยาบาลศาสตร์

ทำไมชีวิตต้องติดกรรม

ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00014

นางสาวรัมภีรดา เพ็งเดือน

   

พยาบาลศาสตร์

เพชรพระอุมา

เพชรพระอุมา

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00015

นางสาววิชาดา กสิวิวัฒน์

   

พยาบาลศาสตร์

แฮรี่ พอตเตอร์

แฮรี่ พอตเตอร์

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00016

นางสาวกาญจนา หยวกกลิ่น

   

พยาบาลศาสตร์

เรอามนตรากาลเวลารัก

เรอามนตรากาลเวลารัก

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00017

นางสาวปัทมา สว่างไสว

   

พยาบาลศาสตร์

เจ้าชายน้อย

ความสุขของกะทิ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00018

นางสาวนิตยา สอนนาค

   

พยาบาลศาสตร์

สามก๊ก

1.สามก๊ก
2.สารานุกรมสมุนไพรและสุขภาพ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00019

นางสาวภัคจิรา คชายนต์

   

พยาบาลศาสตร์

เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน

เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00020

นางสาวจงกลณี ปุณะปรุง

   

พยาบาลศาสตร์

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00021

นางสาวสุภาพร อินทรกำแหง

   

พยาบาลศาสตร์

หนังสือประกอบการเรียน

หนังสือวิชาการ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00022

นางสาวกิตติลักษณ์ คำเสมอ

   

พยาบาลศาสตร์

บาปมาไวกว่า Hi Speed

บาปมาไวกว่า Hi Speed

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00023

นางสาวปริญญา โคตรวิชัย

   

พยาบาลศาสตร์

หนังสือธรรมะ

หนังสือธรรมะ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00024

นางสาวอ้อยวรรณ ภางาม

   

พยาบาลศาสตร์

นิตยสารบ้านและสวน

หนังสือและวารสารเกี่ยวกับธรรมะ
และสุขภาพ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00025

นางสาวจิราภรณ์ ภักดีสวัสดิ์

   

พยาบาลศาสตร์

ไม่มีใครเข้าใจเราเท่าตัวเอง

ชีวิตออกแบบได้

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00026

นางสาวกมลนิตย์ อินจีน

   

พยาบาลศาสตร์

Peter Pan

การ์ตูนขายหัวเราะ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00027

นางสาวสุณิสา ทรัพย์แพ

   

พยาบาลศาสตร์

แฮรี่ พอตเตอร์

แฮรี่ พอตเตอร์

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00028

นางสาวปนัสยา พงษ์พานิช

   

พยาบาลศาสตร์

สามก๊ก

แฮรี่ พอตเตอร์

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00029

นางสาวกฤตพร  บุญญานุเคราะห์

   

พยาบาลศาสตร์

ธรรมะทางก้าวหน้า

ก้าวหน้าเพราะกล้าก้าว

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00030

นางสาวกฤติญาภรณ์ บุรากรณ์

   

พยาบาลศาสตร์

ลูกอีสาน

ลูกอีสานและหนังสือรางวัลซีไรต์

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00031

นางสาวเรืองปรานต์ เหลือวงศ์

   

พยาบาลศาสตร์

ชีววิทยา ม.4-5-6

เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00032

นางสาวชฎาพร แสนบุตดา

   

พยาบาลศาสตร์

สัญญารักจากดวงดาว

Memory of Love

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00033

นางสาวจินตนา กระจัดกลาง

   

พยาบาลศาสตร์

บ้านเล็กในป่าใหญ่

เราชนะแล้วแม่จ๋า

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00034

นางสาวพวงรัตน์ บญกรณ์

   

พยาบาลศาสตร์

Scotland

หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00035

นางสาวขนิษฐา ประเสริฐสังข์

   

พยาบาลศาสตร์

ไล่ตงจิ้น

ความสุขของกะทิ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00036

นางสาวจิรวรรณ คนซื่อ

   

พยาบาลศาสตร์

รู้รอบตอบได้

หนังสือส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00037

นางสาวปรางทิพย์ ชำนาญยา

   

พยาบาลศาสตร์

บ้านเล็กในป่าใหญ่

บ้านเล็กในป่าใหญ่

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00038

นางสาวกรรณิการ์ อุทิศ

   

พยาบาลศาสตร์

ไล่ตงจิ้น

ไล่ตงจิ้น

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00039

นางสาวศุจินธร มาลัย

   

พยาบาลศาสตร์

เกิดใหม่ในชาตินี้

เกิดใหม่ในชาตินี้

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00040

นางสาวชฎายุ อุปนัย

   

พยาบาลศาสตร์

เชอล๊อกโฮมส์

หนังสือเกี่ยวกับสมุนไพร

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00041

นายเอกวิทย์ เวชชะ

   

พยาบาลศาสตร์

The White Road

The White Road

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00042

นางสาวสุภาสิณี โป่งตุ๊ย

   

พยาบาลศาสตร์

นิตยสารแฟชั่น ดารา

นิตยสารบ้านและสวน

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00043

นางสาวณินธิรา หาญสุรภานท์

   

พยาบาลศาสตร์

Biology

นิตยสารชีวจิต

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00044

นางสาวรินลดา ฉางตา

   

พยาบาลศาสตร์

Snow White

ดวงใจอัคนี

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00045

นางสาวศุภมาศ คำมั่น

   

พยาบาลศาสตร์

ชีวิตยิ่งใช้ ยิ่งได้ประสบการณ์

ชีวิตยิ่งใช้ ยิ่งได้ประสบการณ์

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00046

นางสาวอรทัย กรงทอง

   

พยาบาลศาสตร์

เวตาล

เวตาล

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00047

นางสาวชนิภรณ์ ศิริโภคานนท์

   

พยาบาลศาสตร์

แก้วจอมซน

ลูกแม่น้ำโขง

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00048

นางสาวจุฑารัตน์ ก่อกองทราย

   

พยาบาลศาสตร์

ก่อกองทราย

ลูกอีสาน
ความสุขของกะทิ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00049

นางสาวอุทัยรัตน์ แซ่จาง

   

พยาบาลศาสตร์

ก้าวหน้าเพราะกล้าก้าว

ก้าวหน้าเพราะกล้าก้าว

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00050

นางสาววิภาวรรณ สมพันธ์

   

พยาบาลศาสตร์

พลายจำปา

เที่ยวอย่างไรให้คุ้มค่า

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00051

นางสาวกรกนก วงศ์ปุ๋ย

   

พยาบาลศาสตร์

ความสุขของกะทิ

หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00052

นางสาวกัลยา มรรคสอง

   

พยาบาลศาสตร์

นิตยสารแฟชั่น ดารา

นิตยสารเกี่ยวกับความงามและสุขภาพ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00053

นางสาวปิยะนุช ศรีรอด

   

พยาบาลศาสตร์

คุณแม่ ม. ปลาย คุณชายเทวดา

Biology for high school students

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00054

นางสาวสลิตตา แนวโสภณ

   

พยาบาลศาสตร์

เกมส์รักสะกดหัวใจนายจอมยุ่ง

หัวใจใหญ่กว่ากำปั้น

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00055

นางสาววณิชยา แก้วอ่วม

   

พยาบาลศาสตร์

นิตยสาร I Like

นิตยสารบ้านและสวน

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00056

นางสาวผกามาศ บุญแสง

   

พยาบาลศาสตร์

ฮาระเบิด

หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00057

นางสาวโสภิดา ใจเป็นใหญ่

   

พยาบาลศาสตร์

ภารกิจพิชิตฝัน Admission ติดชัวร์

ภารกิจพิชิตฝัน Admission ติดชัวร์

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00058

นางสาวพัชรา สายกระสุน

   

พยาบาลศาสตร์

ธรรมะเดลิเวอรี่

หนังสือธรรมะ สมุนไพร
และการดูแลสุขภาพ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00059

นางสาวจิตรอนงค์ อุตอามาตร

   

พยาบาลศาสตร์

โชคดีที่ได้อ่าน

โชคดีที่ได้อ่าน

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00060

นางสาวสุจินดา ดาผุย

   

พยาบาลศาสตร์

4th Love แอทมิทหัวใจยกกำลังสี่

1. 2nd Love หนุ่มเฮ้วสาวเปรี้ยว รักเดียวโดนใจ
2. 4th Love แอทมิทหัวใจยกกำลังสี่

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00061

นางสาวจารุวรรณ จ่ายกระโทก

   

พยาบาลศาสตร์

บันทึกของเจ้าหญิง

ชีวิตไม่ได้มีไว้ให้ยอมแพ้

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00062

นางสาวฉัตรวรรณ คำเสมอ

   

พยาบาลศาสตร์

1. สามก๊ก
2. สุริโยทัย

หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00063

นางสาวอนงค์นาฏ คล้ายกิ่ง

   

พยาบาลศาสตร์

นวนิยาย Sorry Sorry

นิตยสารชีวจิต

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00064

นายนิรวิทธ์ เสริมสุจริต

   

เภสัชศาสตร์

1.คุยกับประภาส
2.หนังสือธรรมะของ ว วชิรเมธี

หนังสือธรรมะ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00065

นายภานุชิต ด้วงพิมพ์

   

นิติศาสตร์

หลักกฏหมายเอกชน

หนังสือธรรมะ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00066

นายพันธรีย์ เกศโกศล

   

นิติศาสตร์

หลักกฏหมายเอกชน

หนังสือธรรมะ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00067

นายเฉลิมพล พละชัย

   

วิทยาลัยดนตรี

นิตยสาร Men Health, GM, สีสัน

หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00068

นายจักรภัทร เทพสุคนธ์

   

นิติศาสตร์

หลักกฎหมายเอกชน

หนังสือธรรมะ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00069

นางสาวอรุณี เกิดบารมี

   

เภสัชศาสตร์

Physical Chemistry

หนังสือเรียน

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00070

นายชวนภ โพธิ์ประเสริฐ

   

นิเทศศาสตร์

นิตยสาร a day

นิตยสาร a day

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00071

นายจิตรกร เชาวน์เสริฐกุล

   

-

นิตยสารบ้านและสวน

นิตยสารบ้านและสวน

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00072

นายอรรคพล ชูสอน

   

นิเทศศาสตร์

นิตยสาร Elle Magazine

นิตยสาร Elle Magazine

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00073

นางสาวกมลวรรณ สมฤกษ์เสน

   

เภสัชศาสตร์

สัณฐานวิทยาของพืช

หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00074

นายอภิรักษ์ ธนามธิกุล

   

นวัตกรรมสังคม

อันพีช

หนังสือการ์ตูน

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00075

นายณัฐพลแจ่มจันทร์

   

เภสัชศาสตร์

หนังสือพิมพ์

สารานุกรมฉบับเยาวชน

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00076

นายพิเชษฐ์ ประดับชนานุรัตน์

   

นิเทศศาสตร์

นิตยสาร Acting Move

นิตยสาร Acting Move

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00077

นายกฤษดา มลิวรรณ

   

บริหารธุรกิจ

การบริหาร การขนส่ง

หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00078

นายรัชพล เกียรติศรีบุญ

   

บริหารธุรกิจ

การจัดการ การขนส่ง

Health  Magazine

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00079

นายภัทรดล พิมพ์พงษ์

   

บริหารธุรกิจ

การบริหาร การขนส่ง

หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00080

นางสาวทัศนีย์ รุ่งเรือง

   

-

นิตยสาร I like

คนกลางๆ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00081

นายณรงค์ฤทธิ์ อลงกรณ์ลิขิต

   

วิศวกรรมศาสตร์

การออกแบบระบบน้ำเสีย

หนังสือธรรมะ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00082

นางสาวกุลจิรา ฟักทอง

   

วิศวกรรมศาสตร์

ของเสียอันตราย

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00083

นางสาวชลวลี มาเจริญ

   

บริหารธุรกิจ

การ์ตูนทั่วไป

หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00084

นางสาวอรพินธ์ สีบุญเรือง

   

_

ประมวลกฎหมายอาญาฯ

ประมวลกฎหมายอาญาฯ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00085

นางสาวมัลลิยา เกิดอุทัย

   

อุตสากรรม
การท่องเที่ยวฯ

หนังสือประกอบการเรียน PSY 311

หนังสือประกอบการเรียน PSY 311

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00086

นางสาวธัญญลักษณ์ สุรศักดิ์นิกุล

   

-

นิตยสารชีวจิต

นิตยสารชีวจิต

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00087

นางสาวสุธิดา ลิ้มประดิษฐ์

   

บริหารธุรกิจ

1.นิตยสาร Spicy
2. หนังสือการตลาด

หนังสือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00088

นายอิฏฐปรัชญ์ ยิ้มสุข

   

-

สัณฐานวิทยาของพืช (PHC 241)

สัณฐานวิทยาของพืช (PHC 241)

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00089

นางสาวกมลรัตน์ นวลแก้ว

   

-

หนังสือสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

I get English

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00090

นางสาวจุฑารัตน์ ศรีสุบิน

   

-

Biology

หนังสือความรู้รอบตัว

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00091

นางสาวปาณรวี ไทยเกิด

   

-

1. Botany
2. Anatomy
3. Chemistry

1. หนังสือธรรมะ
2. ธรรมะเดลิเวอรี่

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00092

นายประณต จำปาพันธ์

   

บริหารธุรกิจ

Supply Chain and Logistics

Health Magazine

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00093

นางสาวหทัยภัทร สุโพธิ์

   

กายภาพบำบัด

หนังสือศิลปะ

ชีวิตชีวา

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00094

นางสาวอลิษา นามวิเศษ

   

พยาบาลศาสตร์

คู่มือปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป

หนังสืออ่านเล่น การ์ตูน

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00095

นายสากุล ชาญณรงค์

   

กายภาพบำบัด

นิตยสาร

นิตยสารชีวจิต

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00096

นางสาวนุชนารถ สังข์ทอง

   

ศิลปศาสตร์

หนังสือธรรมะ

หนังสือธรรมะ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00097

นางสาวบุษกร พลแสน

   

กายภาพบำบัด

นวนิยาย

หนังสือท่องเที่ยว

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00098

นางสาวภัทรพร ไกรวศิน

   

ศิลปศาสตร์

นวนิยาย

หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00099

นางสาวศศิธร ณ น่าน

   

พยาบาลศาสตร์

นวนิยาย การ์ตูน

นิตยสารชีวจิต

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00100            
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00101

นางสาวเนตรนภา สารสอน

   

พยาบาลศาสตร์

-

หนังสือประกอบการเรียน

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00102

นางสาวลิลาวัลย์ ทาวลุน

   

พยาบาลศาสตร์

ชีววิทยา

หนังสือธรรมะ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00103

นางสาววริศรา นุทิจักร์

   

พยาบาลศาสตร์

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

หนังสือธรรมะ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00104

นางสาวภศนันท์ พัฒนไพศาลชัย

   

พยาบาลศาสตร์

ชีววิทยา

หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00105

นางสาวบุษบา หวังศิริ

   

-

นวนิยาย

นวนิยาย

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00106

นางสาวปิยาภรณ์ โทนุบล

   

-

ชีววิทยา

นวนิยาย

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00107

นางสาวจุฑามาศ สร้อยมี

   

-

ชีววิทยา

รู้จักรักตัวเอง

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00108

นางสาวปานทิพย์ หว่านพืช

   

-

หนังสืออ่านเสริมการเรียน

แวมไพร์ทไวไลท์

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00109

นางสาวพิชญ์ชาพัชร์ กลางประพันธ์

   

พยาบาลศาสตร์

ชีววิทยา

-

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00110

นางสาวมณีรัตน์ อรชร

   

ศิลปศาสตร์

อาหารเพื่อสุขภาพ

อาหารเพื่อสุขภาพ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00111

นางสาวศรีพรรษา เลิศชูเขียว

   

-

หนังสือประกอบการเรียน

รอยพระบาทยาตรายังจารึก

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00112

นางสาวนุชรี มะชิปิไข

   

-

ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน

-

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00113

นายสุรเชษฐ์ วิเศษสังข์

   

พยาบาลศาสตร์

หนังสือประกอบการเรียน

หนังสือท่องเที่ยว

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00114

นายบัณฑิต แก้วดี

   

พยาบาลศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00115

นางสาวสุกานดา กับแก้ว

   

-

หนังสือประกอบการเรียน

หนังสือธรรมะ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00116

นางสาวแวนุรมี วาเลาะ

   

-

ชีววิทยา

นิตยสารชีวจิต

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00117

นางสาวปวีณา บุญมั่ง

   

พยาบาลศาสตร์

หนังสือเรียน

หนังสือ นวนิยาย เรื่องสั้น

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00118

นางสาวปาณิศา พิทักษ์ดำรงชัย

   

พยาบาลศาสตร์

ชีววิทยา

หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00119

นางสาวชาวิณี แสงสุวรรณ

   

พยาบาลศาสตร์

นิตยสาร I like

1.คำสอนพ่อ
2. ต้านโรคร้ายด้วยชีวจิต

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00120

นางสาวณินธิรา หาญสุรภานท์

   

พยาบาลศาสตร์

Biology

-

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00121

นางสาธนิดา ภัทรชาญไชย

   

นิเทศศาสตร์

นิตยสาร Elle, Cleo

หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00122

นางสาววภาวรรณ สมพันธ์

   

พยาบาลศาสตร์

นิตยสารชีวจิต

หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00123

นายศรศิลป์ มณีวรรณ

   

นิเทศศาสตร์

หนังสือแนวปรัชญา

หนังสือธรรมะ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00124

นางสาวภาวิณี นามพร

   

พยาบาลศาสตร์

หนังสือประกอบการเรียน

-

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00125

นางสาวดาราวรรณ ห้ามทุกข์

   

พยาบาลศาสตร์

ชีววิทยา

นิตยสารชีวจิต

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00126

นางสาวเสวภา ปาปะกัง

   

พยาบาลศาสตร์

ชีววิทยาทั่วไป

หลักคำสอนของพ่อ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00127

นางสาวเจนจิรา โป้ซิ้ว

   

พยาบาลศาสตร์

ชีววิทยา, นวนิยาย

นวนิยาย

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00128

นางสาวพัชรา สายกระสุน

   

พยาบาลศาสตร์

Biology, นวนิยาย

ธรรมะเดลิเวอรี่

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00129

นางสาวโสภิดา ใจเป็นใหญ่

   

พยาบาลศาสตร์

นวนิยาย, ปรัชญา

หนังสือประเภทคำคมสอนใจ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00130

นางสาวศิริลักษณ์ ชื่นเผือก

   

ศิลปศาสตร์

หนังสือท่องเที่ยว

หนังสือท่องเที่ยว

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00131

นางสาวนงลักษณ์ -

   

พยาบาลศาสตร์

นิตยสาร I like

นวนิยาย, หนังสือตกแต่งบ้าน

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00132

ไม่มีชื่อ

   

-

หนังสือประกอบการเรียน

-

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00133

นางสาวนันทพร นวลสมศรี

   

ศิลปศาสตร์

หนังสือเกี่ยวกับฮวงจุ้ย

หนังสือธรรมะ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00134

นางสาวรติพร

   

พยาบาลศาสตร์

นิตยสาร Berry

นิตยสาร, การ์ตูน

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00135

นางสาวโชติมา งามณรงค์กิจ

   

ศิลปศาสตร์

นวนิยาย,หนังสือธรรมะของว วชิรเมธี

หนังสือประเภทคติสอนใจ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00136

นางสาวนิชาภา ทวีสาร

   

พยาบาลศาสตร์

หนังสือวิชาการพัฒนาตนเอง

หนังสือธรรมะ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00137

นางสาวอริษา อุ่นผาง

   

พยาบาลศาสตร์

ชีววิทยา

หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00138

นางสาวนุชนาฏ ชุมคล้าย

   

พยาบาลศาสตร์

นิตยสาร I like, ชีววิทยา

หนังสือเกี่ยวกับความเครียด

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00139

นางสาวกมลทิพย์ ประทีปคีรี

   

พยาบาลศาสตร์

นิตยสารกุลสตรี

หนังสือธรรมะ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00140

นายเฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์

   

นิเทศศาสตร์

หนังสือทำหนัง (สร้างภาพยนต์)

หนังสือเกี่ยวกับการเขียนบทภาพยนต์,
สร้างภาพยนต์

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00141

นายอันโทนี่ ทง (กาย)

   

วิทยาลัยดนตรี

หนังสือท่องเที่ยว

หนังสือท่องเที่ยว

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00142

แพรณัฐ

   

-

พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน

พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน, สี่แผ่นดิน

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00143

ซ่อนกลิ่น

   

-

ทไวไลท์, แรกรัตติกาล

ปาฏิหารย์รักต่างภพ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00144

อาจารย์อรรจน์ สีหอำไพ

   

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

การบริหารจัดการ, การท่องเที่ยว

การบริหารจัดการ, การท่องเที่ยว

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00145

นายณเดช คูกิมิยะ

   

นิเทศศาสตร์

หนังสือธรรมะของว.วชิรเมธี

หนังสือธรรมะ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00146

นายปรัญรัชต์ ภัคชัยพันธุกร

   

นิเทศศาสตร์

ธรรมะคลายใจ

ธรรมะสอนใจเรื่องใบหน้าแม่

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00147

นางสาวทิชามญชุ์ ธรรมศรี

   

เภสัชศาสตร์

ชีวิตเปลี่ยนได้แต่ไม่รับคืน

ชีวิตเปลี่ยนได้แต่ไม่รับคืน

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00148

นางสาววทันยา แซ่อึ๊ง

   

เภสัชศาสตร์

8 พลังเสกหนึ่งวันธรรมดากลายเป็นวันพิเศษ

Growing Up and Go:ต้นกล้านัยนา

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00149

นางสาวสุพิณญา พูลเพิ่ม

   

นิติศาสตร์

ดวงใจอัคนี

ดวงใจอัคนี

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00150

นางสาววริษา กิตติทรงพล

   

นิเทศศาสตร์

10 ยอดตำนานการค้นพบของโลกโบราณคดี

171 วิธีสร้างสัมพันธ์งาม การงานดี
ชีวีเป็นสุข

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00151

นางสาววิรัชดา พานแก้ว

   

-

Another memory

สูตรเด็ดความเป็นเลิศ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00152

นางสาวสมใจ บุญเลิศ

   

เภสัชศาสตร์

ณ เส้นขอบฟ้า

1. ใช้ทุกข์ดับทุกข์
2.หนังสือโป๊ (อุดม แต้พานิช)

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00153

นางสาววโรชา สมโภชน์

   

-

หนังสือของนิ้วกลม

หนังสือของนิ้วกลม

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00154

นางสาวทิพธัญญา

   

-

เที่ยว! ที่สุบนโลกใบนี้

สารคดีและประวัติศาสตร์

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00155

นางสาวปพิชญา กมลศิลป์

   

นิเทศศาสตร์

ปริศนา

ปริศนา

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00156

นางสาววรกร เลิศเกียรติไพบูลย์

   

นิเทศศาสตร์

ศิลปะแห่งอำนาจ

ศิลปะแห่งอำนาจ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00157

นางสาวจิรัชญา นาคนคร

   

นิเทศศาสตร์

Mannerism สมบัติผู้ดี 24 สาแหรก

วันนั้นอ่อนแอ...แต่วันนี้ไม่ใช่

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00158

นางสาววนัญชนก พีรธรากุล

   

-

Let’s be Healthy 20 วันปลี่ยนให้สวยเดิ้น

นิตยสารบ้านและสวน

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00159

นางสาวชลิดา ธรรมวัฒนะ

   

-

มองโลกง่ายๆ สบายดี

มองโลกง่ายๆ สบายดี

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00160

นางสาวสุพิชชา ปานปิ่นแก้ว

   

นิเทศศาสตร์

เจ้าหงิญ, นิตยสาร Who

เด็กชายในเงา

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00161

นางสาวชลิดา รวมกลาง

   

พยาบาศาสตร์

โครงสร้างภายในร่างกายมนุษย์

โครงสร้างภายในร่างกายมนุษย์

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00162

นางสาวญาดา พลางกูร

   

วิทยาลัยดนตรี

แฮรี่ พอตเตอร์

วรรณกรรม, หนังสือดนตรี

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00163

นางสาวพรทิพย์ สมเผือก

   

-

หนุ่มซึ้งหนุ่มแสบรักแนบหัวใจ

หนุ่มซึ้งหนุ่มแสบรักแนบหัวใจ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00164

นางสาวพุทธรักษา ลักษณะไพบูลย์

   

-

Game of Love เกมส์รัก เกมส์ลวง

แองเจิลครี้ก ลำธารสายรัก

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00165

นายปฏิพล ปัญญากาญจน์

   

บริหารธุรกิจ

Beautiful Creater

หนังสือทุกชนิด

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00166

นายสุทธินันท์ รัตนพิภพ

   

บริหารธุกิจ

ช่างสำราญ

ก่อกองทราย

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00167

ศิรัฐ อิ่มแช่ม

   

เทคโนโลยีสารสนเทศ

โอริออน

นวนิยาย

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00168

นางสาวธันยพร สุขเรือง

   

กายภาพบำบัด

แฮรี่ พอตเตอร์

เปลี่ยนคนยอดแย่ เป็นคนยอดเยี่ยม

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00169

นางสาวอัจฉรา คำจตุรัส

   

พยาบาลศาสตร์

ชีววิทยา

1. เด็กชายในเงา
2. หมู่บ้านแอโรบิก
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00170

นางสาวกฤชกนก สวยสด

   

นิเทศศาสตร์

ลีโอทอสตอยล์

หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00171

ไม่มีชื่อ

   

-

The Top Secret

ไอน์สไตน์พระพุทธเจ้าเห็น
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00172

นางสาวประภาพร ศรีวงศ์

   

พยาบาลศาสตร์

นางพญามือเปื้อนเลือด

1.หัวขโมยแห่งมารามอส
2. แฮรี่ พอตเตอร์

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00173

นางสาวสิริรัตน์ แสนทวีสุข

   

-

ความรู้สึกดี...ที่เรียกว่ารัก

รหัสลับดาวินซี

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00174

นางสาวพนิดา เจริญชัย

   

พยาบาลศาสตร์

โชคดีที่ได้อ่าน

หัวใจใสๆ เก็บไว้ให้เธอ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00175

นางสาวสุทธิรักษ์ นะศิลป์

   

พยาบาลศาสตร์

บุคคลสำคัญของโลกตะวันตก

1. บุคคลสำคัญของโลกตะวันออก
2. 45 วิธีสร้างชีวีเป็นสุข

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00176

นางสาวกมลวรรณ ลอยหา

   

พยาบาลศาสตร์

ฉลาดคิดพิชิตเกรด A

ฉลาดคิดพิชิตเกรด A

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00177

นางสาวแพรวพรรณ ขวัญดี

   

พยาบาลศาสตร์

ผีเสื้อและดอกไม้

นักเล่าเรื่องโกหก

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00178

นางสาวชนิดา ตาเมือง

   

พยาบาลศาสตร์

แฮรี่ พอตเตอร์

หนังสือทุกประเภท

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00179

นางสาวศรัญญา

   

-

9 ประวัติรัชกาลไทย

หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00180

นางสาวจุฑามาศ ปลั่งสุชน

   

ศิลปศาสตร์

Percy Jackson

Harry Potter

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00181

นางสาววรรณิภา จวงจันทร์

   

พยาบาลศาสตร์

ไอ้หนูผ้าขี้ริ้ว

นวนิยาย

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00182

นางพงศกร จิตติวรรณ

   

นิติศาสตร์

ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

กฏหมายสำหรับประชาชน

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00183

นางสาวปีณรัชต์ แก้วตระกูลพงษ์

   

-

ชีวิตไม่มีทางตัน

ระยะทางอันห่างใกล้

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00184

นายสุกฤษฏ์ จิตตาณิชย์

   

เภสัชศาสตร์

สิ่งที่ค้นพบระหว่างนั่งอยู่เฉยๆ

หนังสือของนิ้วกลม

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00185

นางสาวดวง อัทธเสรี

   

ศิลปศาสตร์

The Secret

The Secret

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00186

นางสาวรังรอง แก้วเบ้า

   

พยาบาลศาสตร์

ชีววิทยา, นิตยสารชีวจิต

นิตยสารชีวจิต

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00187

นายวีระกิจ ปลื้มคิด

   

นวัตกรรมสังคม

เปิดตำนานเทพเจ้าเรื่องราวจากกรีกถึงอียิปต์

คู่มือความสำเร็จ SMEs วันนี้

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00188

นางสาวสุพิชญ์ วัฒน์ศิริธรรม

   

เภสัชศาสตร์

108 สูตรยาสมุนไพร

Princess Diary

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00189

นางสาวสุดคนึง เคนรัง

   

นิเทศศาสตร์

อ่านใจคนได้ใน 1 นาที

หนังสือเกี่ยวกับบุคคล, สำคัญหนังสือธรรมะ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00190

นางสาวลัดดา จันลือ

   

-

กฎหมายเอกชน

ปรัชญาของพ่อ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00191

นางสาววิภารัตน์ จรูญศิลป์

   

กายภาพบำบัด

แฮรี่ พอตเตอร์

วายุภัคมนตรา

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00192

นางสาวปวีณา สายสร้าง

   

เทคโนโลยีสารสนเทศ

Must be Love

ธรรมะเฮฮา

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00193

นางสาวเสาวรส พันธสีนาม

   

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพอร์ซีย์ แจ็กสันกับคำสาปแห่งไททัน

หนังสือธรรมะ, หนังสือจิตวิทยา

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00194

นางสาวนภาพร จงอัศวกุล

   

-

ชีวิตนี้ไม่มีทางตัน

1. การ์ตูน Conan
2. การ์ตูน One piece

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00195

นางสาวสุจินดา อิทิสัทธากุล

   

นวัตกรรมสังคม

มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว

สายลม-แสงแดด

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00196

นางสาวชุติมา ทีปะนาถ

   

นิเทศศาสตร์

แค่ 30 นาที ก่อนนอนเปลี่ยนคนยอดแย่เป็นคนยอดเยี่ยม

แค่ 30 นาที ก่อนนอน
เปลี่ยนคนยอดแย่เป็นคนยอดเยี่ยม

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00197

นางสาวนภาพร กลิ่นอ่อน

   

-

Scotland

ความสุขของกะทิ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00198

นางสาวชลธิชา เขียวอ้อม

   

กายภาพบำบัด

วายุภัคมนตรา

วายุภัคมนตรา

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00199

นางสาวกฤติญาภรณ์ บุระกรณ์

   

พยาบาลศาสตร์

หนังสือเรียน, นิตยสาร

ลูกอีสาน

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00200

นายวีระศักดิ์ ศรีหอมกลิ่น

   

บริหารธุรกิจ

ศิลปะในการดำรงชีวิต

ธรรมะกับชีวิตประจำวัน

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00201

นางสาวจุฑามาศ บุญทา

   

พยาบาลศาสตร์

เหมือนแพ้ที่แท้คือชนะ

หนังสือธรรมะ, หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00202

ฆนวารี ยินดีพล

   

-

Again the Magic (มนต์รักคืนใจ)

หากใจไร้จันทร์

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00203

นางสาววรรณวิไล มงคลอดิสัย

   

เทคโนโลยีสารสนเทศ

101 เคล็ดลับสุขภาพดี

หนังสือธรรมะ, หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00204

นางสาวทัตพิชา คุณเงิน

   

เภสัชศาสตร์

Private

สิ่งที่ค้นพบระหว่างนั่งเฉยเฉย

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00205

นางสาวอุบลวรรณ แม้นพยัคฆ์

   

เภสัชศาสตร์

Robinson Crusoe

Robinson Crusoe

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00206

นางสาวศิริพร หอมณรงค์ศิริ

   

-

นิตยสาร I Spy

หยุดความทุกข์

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00207

ไม่ทราบชื่อ ปันแนว

   

เภสัชศาสตร์

เชอร์ล๊อคโฮม

เชอร์ล๊อคโฮม

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00208

นางสาวขวัญข้าว คำกรุ

   

เภสัชศาสตร์

เมื่อยักษ์ตื่น

แฮรี่ พอตเตอร์

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00209

นางสาวพรรณวรท ด้วยเศียรเกล้า

   

นิเทศศาสตร์

บ้านเล็กในป่าใหญ่

บ้านเล็กในป่าใหญ่

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00210

นายกฤษณ์ อุดมจตุกิจ

   

นิเทศศาสตร์

เด็กชายในเงา

เด็กชายในเงา

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00211

นางสาวธัญญพัทธ์ อักษร
สิทธิ์จิรา

   

นิเทศศาสตร์

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00212

นางสาวดาริกา นุชิต

   

กายภาพบำบัด

จำแม่น จำเก่ง จำนาน

จำแม่น จำเก่ง จำนาน

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00213

นางสาวปิยะรัตน์ แซ่อึ้ง

   

ศิลปศาสตร์

การ์ตูนพุทธประวัติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว..
กับคุณๆ 4 ขา

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00214

นางสาวนริศรา วังหนองลาด

   

-

เส้นทางสู่ความสำเร็จ

เส้นทางสู่ความสำเร็จ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00215

นางสาวสโรชา บานแก้ว

   

-

Hack

ผมจะเป็นคนดี

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00216

นายกวิน โอฬาริก

   

นิเทศศาสตร์

สามก๊ก

-

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00217

จริยบูรณ์ ตั้งกีรติชัย

   

กายภาพบำบัด

ต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้

นิตสารชีวจิต

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00218

นางสาวมณฑินี ดอกจันทร์

   

พยาบาลศาสตร์

2012 วันสิ้นโลก

2012 วันสิ้นโลก

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00219

นางสาวอภิญญา ธุรารัตน์

   

พยาบาลศาสตร์

กินอย่างไร ให้ไกลโรค

กินอย่างไร ให้ไกลโรค

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00220

นางสาวมานิตา วรรณกร

   

พยาบาลศาสตร์

ตายเพราะความสวย

หนังสือธรรมะ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00221

นางสาวกิตติยา ขันท่าจีน

   

นิเทศศาสตร์

พ่อแม่รังแกฉัน

พ่อแม่รังแกฉัน

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00222

นางสาวยุวลักษณ์ โชติศรีพันธ์พร

   

พยาบาลศาสตร์

ฉลาดทำใจ หนักแค่ไหนก็ไม่ทุกข์

ฉลาดทำใจ หนักแค่ไหนก็ไม่ทุกข์

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00223

นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์
มนตรี

   

-

ตำนานเทพเจ้ากรีก-โรมัน

ตำนานเทพเจ้ากรีก-โรมัน

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00224

นางสาวจันทรกานต์ อุไรพันธ์

   

พยาบาลศาสตร์

แฮรี่ พอตเตอร์

-

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00225

นางสาวทิวาพร นามรัสสี

   

พยาบาลศาสตร์

ผู้หญิงร้าย ผู้ชายรัก

มงคลชีวิต

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00226

นางสาวกมลทิพย์ ถาบัว

   

พยาบาลศาสตร์

การเล่นโยคะ

หนังสือ วารสาร

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00227

นางสาวพรนภา สิทธิขันแก้ว

   

-

ถ้าไม่กอดเขา แล้วเราจะกอดใคร

ถ้าไม่กอดเขา แล้วเราจะกอดใคร

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00228

นางสาวปัทมา แสงแก้ว

   

พยาบาลศาสตร์

หนังสือประกอบการเรียน

หลักคำสอนพ่อ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00229

นางสาวกฤษติยาภรณ์ อินต๊ะ

   

พยาบาลศาสตร์

เซเรน่า นครแห่งมนตรา

เซเรน่า นครแห่งมนตรา

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00230

นางสาวหนึ่งฤทัย

   

พยาบาลศาสตร์

นักดนตรีเอกของโลก

การ์ตูนหนูหิ่นอินเตอร์

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00231

นางสาวอาทิตยา สุวรรณโชติ

   

พยาบาลศาสตร์

หมู่บ้านแอโรบิค

หนังสือธรรมะ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00232

นางสาวเกศวดี ไกลถิ่น

   

พยาบาลศาสตร์

มงคลชีวิต

มงคลชีวิต

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00233

ร่มแก้ว

   

สนพ. พิมพ์คำ

เดอะ พาวเวอร์ (The Power)

1. The Secret
2. The Top Secret
3. คู่กรรม

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00234

นางสาวอิศริยาภรณ์ อินทพันธุ์

   

นิติศาสตร์

The Notebook

สวนสวรรค์ที่สาปสูญ(Paradise Lost)

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00235

นางสาวเปรมกมล ภักดีพิน

   

พยาบาลศาสตร์

คมความคิด

คมความคิด

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00236

นางสาวภัทรา ทองสินทร์

   

พยาบาลศาสตร์

หนังสือประกอบการเรียน

รอยพระบาทยาตรายังจารึก

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00237

นางสาวธมลวรรณ เสนาบุตร

   

พยาบาลศาสตร์

1. ชีววิทยาทั่วไป
2. อัจฉริยะเรียนสนุก
3. แนวทางศึกษาต่อพยาบาลศาสตร์

1. อัจฉริยะเรียนสนุก
2. คู่มือสมองสำหรับคนชอบเรียนรู้
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00238

นางสาวกนกวรรณ เขียวภักดี

   

พยาบาลศาสตร์

ใครเอาเนยแข็งของฉันไป

ใครเอาเนยแข็งของฉันไป

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00239

นายเอกพันธ์ วรรณสุทธิ์

   

วิทยาลัยดนตรี

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น

ต้องเป็นที่ 1 ให้ได้

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00240

นางสาวศุภมาส คำมั่น

   

พยาบาลศาสตร์

ชีวิตยิ่งใช้ยิ่งได้ประสบการณ์

ชีวิตยิ่งใช้ยิ่งได้ประสบการณ์

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00241

นางสาวธิดารัตน์ พันธุ์สมบัติ

   

นิเทศศาสตร์

ศิลปะวิจักษ์

GU 123 (อุดม แต้พานิช)

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00242

พสง คุณทรัพย์สถิต

   

-

นิตยสารซอกเกอร์

-

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00243

ธัญญวิช ทศกร

   

ITE

การพัฒนา web ด้วยภาษา PHP

1.การพัฒนา web ด้วยภาษา PHP
2. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษา C#2008

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00244

นายคงฤทธิ์

   

วิศวกรรมศาสตร์

นิตยสาร The Guitar

-

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00245

นายชัยวุฒิ พุ่มรุ่งเรือง

   

วิศวกรรมศาสตร์

นาฬิกาชีวิต

นาฬิกาชีวิต

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00246

นายสุภัทร์ชัย

   

วิศวกรรมศาสตร์

หนังสือธรรมะ

หนังสือธรรมะ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00247

นายภควัต ลัทธิวงศกร

   

วิศวกรรมศาสตร์

การ์ตูนนารุโต๊ะ

การ์ตูนนารุโต๊ะ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00248

นางสาวประไพพรรณ รุ่งสว่าง

   

นิติศาสตร์

ซอยเดียวกัน

ซอยเดียวกัน

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00249

นางสาวสุภิสรา พวงไพบูลย์

   

นิติศาสตร์

หนังสือประกอบการเรียน

ชีวจิต

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00250

นางสาวอัจฉรีพร

   

นิติศาสตร์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หนังสือคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00251

ชนาธิป นามสอาด

   

นิติศาสตร์

หนังสือสุขภาพ

หนังสือสุขภาพ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00252

นายณัฐพล สามี

   

นิติศาสตร์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เงินสี่ด้าน

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00253

นายศรัญญู หมื่นสา

   

นิติศาสตร์

1. นิตยสารไก่ชน
2. หนังสือพิมพ์ไก่ชน

นิตยสารเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00254

นายธีรพงศ์

   

นิติศาสตร์

ประวัติศาสตร์

หนังสือสังคมสมัยจอมพล ป พิบูลสงคราม

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00255

นายภาคภูมิ อินทฤทธิ์

   

นิติศาสตร์

แฮรี่ พอตเตอร์

มหัศจรรย์แห่งรัก

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00256

นายอนุพงษ์ ไชยนันทน์

   

นิติศาสตร์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

นิตยสารฟุตบอล

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00257

นางสาวสุพัตตรา วงชิลา

   

นิติศาสตร์

สะเลมดังค์

สะเลมดังค์

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00258

นายชาญวิทย์ จานนอก

   

วิศวกรรมศาสตร์

Reborn

Reborn

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00259

นางสาวแพรวพรรณ ต่อสกุล

   

วิศวกรรมศาสตร์

1. รู้เขารู้เรา
2. มองตาให้รู้ใจ

1. สัมผัสจิต
2. มองตาให้รู้ใจ
3. ธรรมะติดปีก

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00260

นางสาวชุณหกาญจน์ เริงทรัพย์

   

บริหารธุรกิจ

บทความเรื่อง “อีลูมินาติ”

หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00261

นายนิพิฐ มาลัยเล็ก

   

บริหารธุรกิจ

การ์ตูนนารูโตะ

LGM 310

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00262

นายเตชินท์ รัศมี

   

บริหารธุรกิจ

หนังสือทำนายฝัน

ศึกชิงภพ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00263

นางสาวอภิญญา มีโคตรกลอง

   

นิติศาสตร์

ความสุขของกะทิ

หนังสือประมวลกฏหมายฯ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00264

นายออมทรัพย์ พลอยสีจำ

   

นิติศาสตร์

Prison Break

Prison Break

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00265

นายธนกร สมจริงจงรัก

   

นิติศาสตร์

1. นิตยสาร Sport Car
2. น้ำพุ

1. นิตยสาร Sport Car
2. น้ำพุ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00266

นายศุภณัฐ นุ่มแจ่ม

   

นิติศาสตร์

นิตยสาร Cheeze

นิตยสาร Cheeze

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00267

นางสาวทิพวรรณ สุขไธสง

   

วิศวกรรมศาสตร์

Loius Vuittonเปิดบันทึกกลยุทธ์สร้างแบรนด์

หนังสือธรรมะ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00268

นายคณิน สายแก้ว

   

นิติศาสตร์

อาหารปักษ์ใต้

รักนี้มีแต่ให้

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00269

นายวรธัช สว่างจิตร์

   

นิติศาสตร์

นิตยสารสปอร์ตพูล

นิตยสารสปอร์ตพูล

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00270

นายชาตรี ทุนเลิศพานิช

   

วิศวกรรมศาสตร์

หนังสือประกอบการเรียน

-

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00271

นางสาวจินตนา ปาทาน

   

นิเทศศาสตร์

หนังสือประกอบการเรียน

โตเกียวไม่มีขา

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00272

นายคุณากร

   

นิติศาสตร์

1. อดอฟล์ ฮิตเลอร์
2. เตรียมพร้อมรับมือความผิดหวัง

แฮรี่ พอตเตอร์

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00273

นายธีรภัทร

   

บริหารธุรกิจ

1.กฏหมายแรงงาน
2.นิตยสารฟุตบอลสยาม

หนังสือเพื่อสุขภาพ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00274

นายวันชัย จงย้ง

   

บริหารธุรกิจ

จริต 6

จริต 6

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00275

นายอัศวิน วิเศษรัตน์

   

บริหารธุรกิจ

ม่าม่ากับเหมียวเหมียว

หนังสือนิยายทั่วไป

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00276

นายสิทธพล เกสทอง

   

บริหารธุรกิจ

หนังสือ HRM (ทรัยากรมนุษย์)

หนังสือกฏหมายทั่วไป

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00277

นายธีรเทพ เอี่ยมดี

   

นิติศาสตร์

หนังสือประวัติศาสตร์

หนังสือประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00278

นางสาวอรสา อาจศัตรู

   

นิติศาสตร์

แฮรี่ พอตเตอร์

1. แฮรี่ พอตเตอร์
2. ไล้ตงจิ้น

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00279

นางสาวรัตนาภรณ์ กลั่นวาที

   

นิติศาสตร์

นวนิยาย

สิ่งที่ค้นพบระหว่างนั่งเฉยๆ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00280

นางสาวนงวิภา มณีปะวัด

   

นิติศาสตร์

ความทุกข์มาโปรด ความสุขโปรยปราย

ความทุกข์มาโปรด ความสุขโปรยปราย

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00281

นางสาวศรินทิพย์ บรรพสุวรรณ

   

นิติศาสตร์

1.เศรษฐศาสตร์
2. ชีวประวัติของรัชกาลที่ 1 - 2

การ์ตูน

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00282

นายภาณุวิษญ์ โสมะขถ

   

นิติศาสตร์

ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์

ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00283

นายปิยะพงษ์ มีลาภ

   

นิติศาสตร์

1. ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
2. กลางคืนไม่พูด
3. อาถรรพ์ผีถ้วยแก้ว

โอริออน

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00284

นางสาวณิชากร บุญ

   

นวัตกรรมสังคม

1.หนังสือประกอบการเรียน
2.นิตยสาร My Home

นิตยสาร My Home

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00285

นางสาวไชแอน โภคาพันธ์

   

เภสัชศาสตร์

ยุทธภพออนไลน์

1. โลกจิต
2. Catch me if you can
3. คนบ้ารัก

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00286

นางสาวธนิสร ดวงดาว

   

นิเทศาสตร์

ปลาดิบแช่น้ำปลา

1.ค้างคาวกินปลาดิบ
2. ปลาดิบแช่น้ำปลา

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00287

นางสาวรุ่งนภา รัตนบัณฑิตกุล

   

บริหารธุรกิจ

อัจฉริยะได้อีก

พ่อรวยสอนลูก

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00288

นางสาวอรอุมา

   

พยาบาลศาสตร์

หนังสือประกอบการเรียน

1.หนังสือวิทยาศาสตร์
2.หนังสือผจญภัย

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00289

นายกิตติยศ แก้วเกิด

   

บริหารธุรกิจ

หนังสือประกอบการเรียนวิชา PSY 311

หนังสือประกอบการเรียนวิชา PSY 311

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00290

ดร. วิชัย  ตันศิริ

   

ที่ปรึกษา

1. ชีวิตเหมือนฝัน
2. สงครามเสปน (For  Whom The Bell Tolls)

หนังสือคติเตือนใจ, พัฒนาสังคม, นวนิยาย

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00291

อ. ดำรง อินทรมีทรัพย์

   

ที่ปรึกษาอธิการบดี
ฝ่ายการต่างประเทศ
และการบริหาร

ชีวประวัติของโฮจิมินต์

การระมัดระวังในการปฏิบัติตัวในด้านสุขภาพ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00292

อ.อานันท์  หาญพาณิชพันธ์ 

   

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาสังคม

1. ประวัติศาสตร์จีน
2. My name is Red

วิถีแห่งการเข้าถึงพุทธธรรม

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00293

ดร.ชุณหพงศ์  ไทยอุปถัมภ์ 

   

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายเทคโนโลยี

 Social learning

1.หนังสือธรรมะ
2.หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00294 นพ. ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์     คณบดีบริหาร
กลุ่มวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ
สามก๊ก Nelson : long walk to freedom
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00295

นพ.สุรวิทย์ เตชธุวานนันท์ 

   

คณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์

เตี๊ยมแซะ มือกระบี่กวีเซน

หนังสือธรรมะ ว.วชิรเมธี

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00296

อ.พรพิมล  จันทรไพโรจน์ 

   

คณบดีคณะกาย
ภาพบำบัด

สุขภาพไทยปี 2553

ตำราวิชาการของสาขาวิชากายภาพบำบัด

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00297

ผศ.ดร.อำภาพร  นามวงศ์พรหม

   

คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์

1.Change your thinking
2. Chang your Life

หนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ
ทางความคิด/ ความรู้สึก

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00298

นพ.ลือชา  วนรัตน์

   

คณบดีคณะ
การ แพทย์
แผนตะวันออก

1. กระชากหน้ากากอุตสาห กรรม
2. ลัทธินักพรตฯ ; ระบบการแพทย์
ในพุทธอารม

                       -

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00299

อ.ทัศนีย์  ปัญจานนท์ 

   

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

อุปนิสัยที่ 7

หนังสือของ มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00300

ศ.ดร.สมปอง  สุจริตกุล

   

คณบดีคณะนิติศาสตร์

คำบรรยายกฎหมาย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00301

ดร. นิ่มนวล  วิเศษสรรพ์ 

   

คณบดีคณะบัญชี

1. เหตุที่ทำให้โกรธ ไม่มีในโลก
2. มาตรฐานการบัญชี

                       -

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00302

รศ.วิทยากร  เชียงกูล

   

คณบดีวิทยาลัย
นวัตกรรมสังคม

Ecological Intelligence

The Road Lesstraveled

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00303

ดร.นฤพนธ์  ไชยยศ 

   

คณบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

Bone

นิตยสาร ART 4 D

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00304

อ. เสรี  วังส์ไพจิตร

   

คณบดีคณะ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการ

หนังสือเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เอกสารสำคัญส่วนบุคคล

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00305

ดร.กีรติ ตันเสถียร

   

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

Blended Learning in HE

หลักธรรม หลักทำ ตามรอย
พระพุทธบาท

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00306

อ.ผการัตน์  จำปาน้อย 

   

ผู้อำนวยการ
สำนักงานทะเบียน

อริยสัจจากพระโอษฐ์

อริยสัจจากพระโอษฐ์

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00307

อ.ศศิธร  ปังศิริกุล

   

ผู้อำนวยการสำนักงาน
งบประมาณ

สอนลูกเก็บเงิน

-

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00308

ดร. มลิวัลย์  ประดิษฐ์ธีระ

   

ผู้อำนวยการ
สำนักหอสมุด

I, Robot

1.The Sisterhood of the
2.Travelling pant

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00309

ผศ.อารีรัตน์  แย้มเกษร

   

ผู้อำนวยการ
ศูนย์สนับสนุนฯ

เซียนตรรกะ อัจฉริยะสมองซีกซ้าย

หนังสือท่องเที่ยวแบบญี่ปุ่น
(แบบไม่ง้อทัวร์)

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00310

รศ.ดร.วิมล  ชอบชื่นชม

   

ผอ. สนง.
แผนพัฒนาคุณภาพ

 การประกันคุณภาพการศึกษา
การบริหารความเสี่ยง

หนังสือธรรมะ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00311

ดร.กัลยารัตน์  หล่อมณีนพรัตน์ 

   

ผอ.ศูนย์พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

1.การใช้ Core Competency ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.การบริหารความเสี่ยง

พระมหาชนก

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00312

รศ.ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสี

   

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

อันตราย 3

เจริญธรรมภาวนาบูชาพระรัตนตรัย

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00313

รศ.วิสูตร จิระดำเกิง

   

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร

คู่มือมนุษย์

มงคลชีวิต 38

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00314

อ.กิตติศักดิ์  ไตรพิพัฒพรชัย

   

ผอ. สนง.
มาตรฐานวิชาการ

แคช จับ...(ปลากันเถอะ)

แคช จับ...(ปลากันเถอะ)

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00315

อ.ทศพร ทศแสนสิน

   

ผอ.ศูนย์บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

SOA/ Clound Computing

The Secret

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00316

อ.สุขพงศ์ สุขพิพัฒน์

3343017 อาจารย์

บริหารธุรกิจ

Strategic Human Resources Management ของ Tumuja 07/08/55

ระบบร่างกายมนุษย์ /เหมือนอยู่คนละโลก 07/08/55

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00317

อ.คเณศ แก้วบุญส่ง

   

รอง ผอ. สนง.ปกครอง
และรักษาความปลอดภัย

แฮรี่ พอตเตอร์

วิธีอยู่กับคนที่เราเกลียด

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00318

ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง

   

วิทยาศาสตร์

อาจารย์ในร้านคุ๊กกี้

หนังสือชุดฟาสต์ฟุ้ดธุรกิจ
ลำดับที่ 1-15

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00319

 ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ ทองมี

   

วิทยาศาสตร์

โมงยามแห่งความสุข

First things first

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00320

อ.ปิยะฉัตร บรรณสิทธิ์

   

วิทยาศาสตร์

1.สมุดพกของแม่
2.Japan Walker

1. The Art of Power
2. กล้วย

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00321

อ.เอกสิทธิ์ เจริญศิลป์

   

สถาปัตยกรรมศาสตร์

7 Habbit

Buffetology

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00322

อ.กิตติวัฒน์ โลหะการ

   

ศิลปะและการออกแบบ

1.Toy Design
2. Manual of Engineering
Drawing

หนังสือธรรมะ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00323

อ.วีระ วันดี

   

สถาบันภาษา
อังกฤษ

มติชนสุดสัปดาห์  เนชั่นสุดสัปดาห์
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์

สามก๊ก

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00324

อ.วรุณรัตน์ สุกาญจนเศรษฐ์

   

เภสัชศาสตร์

คิดถูก โปร่งใส ใจสูง

หนังสือธรรมะของ ว.วชิรเมธี

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00325

คุณสุวิมล พลอยมุข

   

สำนักงานบัญชี

การบริหารการจัดการ
การเงินระบบบัญชีสารสนเทศ
(Accounting Information System)

 

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00326

สุดใจ มะจ๋า

   

ศูนย์ทุน/ สำนัก
งาน กิจการนักศึกษา

1. วิธีเขียนข้อสอบ
2. ปรัชญาจีน

ขอพื้นที่ว่างให้แก่ธรรม

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00327

นายธนฉัตร ตุลยฉัตร

   

นิเทศศาสตร์

หนังสือแต่งรถ

หนังสือประกอบการเรียน

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00328

นายพิเชษฐ์ ประดับชนานุรัตน์

   

นิเทศศาสตร์

Acting Move

Acting Move

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00329

นายศรายุทธ งามถ้อย

   

นิเทศศาสตร์

หนังสือธรรมะ

ธรรมะขัดเกลาจิตใจ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00330

นางสาววาสนา เนตรโสภา

   

นิเทศศาสตร์

พระพิฆเนศ

-

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00331

น.ส.สุรียพัชร์ พุ่มน้ำเย็น

   

นิเทศศาสตร์

100 แบรนด์

ชีวิตคือของขวัญของชีวิต

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00332

น.ส.แก้วกัณหา กิจประสงค์

   

นักศึกษาคณะ
เทคนิคการแพทย์

ไวรัสวิทยา 05/08/55

แม่ผมเก็บขยะขาย 05/08/55

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00333

น.ส.ชลิตา ชวนะกุล

   

อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวฯ

นิตยสาร CLEO

นิตยสาร Health Today

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00334

น.ส.จิรวดี เฉลยทิพย์

   

อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว

นวนิยาย

หนังสือธรรมะ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00335

พัชรา หาญเจริญกิจ

   

สำนักหอสมุด

- Flower for Mrs Harris

บ้านเล็กในป่าใหญ่

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00336

ลมัย ประคอนสี

   

สำนักหอสมุด

หนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

หนังสือธรรมะ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00337

ศิริรัตน์ พวงร้อย

   

สำนักหอสมุด

-

หนังสือที่เราอ่านแล้วสนุก

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00338

จุฑาทิพย์ นิยมรัตน์

   

สำนักหอสมุด

สารรังสิต 07/08/55

ยอดกุ๊กแดนมังกร 07/08/55

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00339

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ

   

TARAD.com

Pull

การ์ตูน

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00340

เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์

   

@KMD

1. Google ขอเล่าบ้าง
2. ผ่าสมองสองผู้ก่อตั้งกูเกิล

Google ขอเล่าบ้าง

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00341

นางสาวฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์

   

นักแสดง/ พิธีกร

Philosophy/ Psychology

Whatever you think, think the opposite

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00342

สุนิสา วิโรจน์วัฒนกุล

   

รร. สายปัญญารังสิต

นิตยสาร A Day

นิตยสาร A Day

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00343

เสาวลักษณ์ สมคิด

   

รร. สายปัญญารังสิต

นิตยสาร A Day

นิตยสาร A Day

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00344

ศิริวรรณ สวัสดิ์รักเกียรติ

   

ธนาคาร
แห่งประเทศไทย

นวนิยายสืบสวน

หนังสือธรรมะ

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00345

ณิชชาดา รอดทับ

   

รร. นาเฉลียวพิทยาคม

พ่อรวยสอนลูก#2

จดหมายจากเมืองจีน

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน

00346

นางสาวปภัสสร เริงสนาม

   

พยาบาลศาสตร์

แฮรี่ พอตเตอร์

ลูกอีสาน

แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00347 เยาวรัตน์ บางสาลี     สำนักหอสมุด หมื่นตาธรรมะ หมื่นตาธรรมะ "หมื่นรู้ มิสู้ปล่อยวาง"
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00348 ชนิศ รัตนสิน     นิเทศศาสตร์ น้ำตารักจากซาตาน วิธีการใช้งาน Firefox สำหรับผู้ที่ใช้ไม่เป็น
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00349 นิสากร ชูชาติ     ศึกษาศาสตร์ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา หนังสือพิมพ์ เริ่มต้น
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00350 ศนิวาร วุฒฑกุล     ภาควิชาภาษาไทย
คณะศิลปศาสตร์
ต้นส้มแสนรัก เล่านิทานเซ็น
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00351 พรศรี สุขการค้า     สำนักหอสมุด คู่มือมนุษย์ และหลายชีวิต คู่มือมนุษย์
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00352 กัลยา ตันจะโร     สำนักหอสมุด การตลาดแนวใหม่ผ่าน Social Media ปั้นมากับมือ / เตือนใจ บัวคลี่
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00353 โสรญา ลีนะนิธิกุล     คณะวิทยาศาสตร์ เคมีและวิทยาศาสตร์ นิยาย
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00354 น.ส.อรวรรณ วันเจียม     วิทยาศาสตร์ - -
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00355 นางสาวประทีป ชินบดี     สำนักหอสมุด เพชรพระอุมา สามก๊ก
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00356 กานต์สินี พิทักษ์วงษ์     ดิจิทัลอาร์ต
สาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต
animation say hi หนังสือธรรมะ
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00357 รัตนาภรณ์ กาศโอสถ     สำนักหอสมุด สารลับจากความตาย หนังสือชุดคินดะอิจิยอดนักสืบ หนังสือชุดใครไม่ป่วยยกมือขึ้น
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00358 กนกวรรณ จันทร     สำนักหอสมุด เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน ฟิจภาษาแผนใหม่ สปีคสนุกทุกสถานการณ์
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00359 กันยา ไทยฉาย     สำนักหอสมุด ชีวจิต หนังสือธรรมะ
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00360 จีรนันท์ เขียวแก้ว     สำนักหอสมุด หนังสือธรรมะ หนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ธรรมะ
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00361 นัฐพร ชุณหเจริญเวช     นิติศาสตร์ ต้นส้มแสนรัก - ต้นส้มแสนรัก
- หลายชีวิต
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00362 นางสาวสุภาวดี สอนนาค     เทคนิคการ์แพทย์ the top secret the top secret
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00363 ธนัท จรัสยิ่งดำรงค์     คณะบัญชี We Believe - A Survey of the Catholic Faith Anne Frank: The Diary of a Young Girl
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00364 วิภาณี ชีลั่น     สนง.ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา ปิรามิดหน้าเสาธง
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00365 อรรถยา สุนทรายน     สำนักงาน
ประชาสัมพันธ์
IMPRINT/The Best of Brochure Design สารรังสิต
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00366 นางสาวธัญดา หนิ่มพานิช     สนง.ศิษย์เก่า
และชุมชนสัมพันธ์
หนังสือธรรมะ หนังสือธรรมะท่าน ว.วชิรเมธี
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00367 พทิษฏยา จันทร์เทศ     นิเทศศาสตร์ โลกจิต ของ แทนไท ประเสริฐกุล นกที่ไม่มีเสียง หนังสือภาพของ จิมมี่ เลี่ยว
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00368 ทิพรัตน์ อารียวงศ์สถิตย์     เภสัชศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 20/08/55 หนังสือพิมพ์ 20/08/55
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00369 ธนาวุฒิ วัจนประดิษฐ์     เทคนิคการแพทย์ the top secret เด็กชายในเงา
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00370 นางสาวรักตนันท์ กาบแก้ว     วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ หลายเรื่องมาก นิยาย
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00371 มูฮัมมัด ซำเซ็ง     วิทยาศาสตร์ ถอดรหัสจีโนมมนุษย์ ทำไมโลกจึงต้องเลือกอิสลาม
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00372 สินี สุขกรมใส มอเย่อร์     วิศวกรรมศาสตร์ ค้นหาตัวตนที่ใช่ เข็มทิศชีวิต
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00373 เขมจุฑา พสุเสถียร     เทคโนโลยีชีวภาพ บ้านและสวน หนังสือแปล
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00374 สิรี แซ่อุ่ย     ศิลปศาสตร์ - นิยายแฟนตาซีทุกเรื่องของ จุฑารัตน์
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00375 แหวนทอง ชื่นสิริกุล     บริหารธุรกิจ อยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้าย อยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้าย
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00376 ธีรญา คำป่าแลว 5308547 นักศึกษา/ศิษย์เก่า นิติศาสตร์ เรียน อ่านไม่นานแต่อ่านบ่อยๆ
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00377 นิรมล นภดลลดาภรณ์ 496503 นักศึกษา/ศิษย์เก่า เภสัซศาสตร์ เภสัชระบาดวิทยา วิตามินรัก
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00378 ณัฏฐวรรณ สังข์น้ำมนต์ 4943041 บุคคลากร/เจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
ความสุข ความสุขมีด้วยตนเอง
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00379 สราวุธ งามกระจ่าง 5404666 นักศึกษา/ศิษย์เก่า สถาปัตยกรรมศาสตร์ เยิน เงา สลัว ผู้ชายที่ตามรักเธอทุกชาติ พิมพ์ครั้งที่ 85
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00380 ณัฐกานต์ เกาศล 5390073 บุคคลากร/เจ้าหน้าที่ ศึกษาศาสตร์ น้ำ ธรรมะ
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00381 สุพรรณี จิตติพันธ์ 5440602215 นักศึกษา/ศิษย์เก่า วิทยาการจัดการ อาหาร 2nd Love หนุ่มเฮ้วสาวเปรี้ยว รักเดียวโดนใจ
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00382 ศิวดาติ์ สมสุข 482070 นักศึกษา/ศิษย์เก่า เทคโนโลยีสารสนเทศ นี่หรือเมืองพุทธ นี่หรือเมืองพุทธ,
การลาออกครั้งสุดท้าย
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00383 นางสาววรรวิสา ตั้งอัจฉริยกุล 5305608 นักศึกษา/ศิษย์เก่า เทคโนโลยีชีวภาพ เคมีทั่วไป2 หนังสือธรรมะ
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00384 รุ่งรวี บาดาล 5404707 นักศึกษา/ศิษย์เก่า นิเทศศาสตร์ การิน การิน เป็นหนังสือนิยายและการ์ตูนที่ถูกเขียนขึ้นโดนคนไทย เป็นหนังสือที่ออกแนวแฟนตาซี
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00385 ทิพรดา โพธิสุข 5402459 นักศึกษา/ศิษย์เก่า ศิลปศาสตร์ วายุภัคมนตรา Hunger Games เกมล่าชีวิต
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00386 ไพรินทร์ สมสาย 5304306 นักศึกษา/ศิษย์เก่า เทคโนโลยีสารสนเทศ php ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00387 วรางคณา ไชยหงษา 5208804 นักศึกษา/ศิษย์เก่า วิศวกรรมศาสตร์ กลศาสตร์วิศวกรรม หนังสืออะไรก็ได้ที่เราสนใจหยิบมาอ่านเถอะ แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00388 ธันจิรา ภาคภูมิ 5400363 นักศึกษา/ศิษย์เก่า ศิลปะและการออกแบบ grafic ผ่อนคลายสมอง ใช้ขีวิตให้มีความสุข และ หนังสือพวกภาษา แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00389 ชลิตา ชวนะกุล 5200727 นักศึกษา/ศิษย์เก่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการบริการ เพียงเพชร...เกล็ดดาว นิตยสาร health & cuisine แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00390 นายธนวัฒน์ พลวิภาต 5300137 นักศึกษา/ศิษย์เก่า การแพทย์แผนตะวันออก การรวดบำบัดโรค กระปุกข่าว แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00391 ปรัศนียา จารุมณี 3301109 อาจารย์ ศิลปศาสตร์ / ภาควิชาภาษาอังกฤษ ความรู้ความเข้าใจเรื่งภาษาเพื่อการแปล (Understanding Language to Translate) รูปแบบการเรียนการสอน: ทางเลือกที่หลากหลาย (ทิศนา แขมณี) แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00392 จุฑามาส มะโนกิจ 5302249 นักศึกษา/ศิษย์เก่า การแพทย์แผนตะวันออก ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป ใครไม่ป่วยยกมือขึ้น แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00393 ธเนศวร สัจจกุล 5204996 นักศึกษา/ศิษย์เก่า นิเทศศาสตร์ อังกฤษอย่าคิดเยอะ by ครูลูกกอล์ฟ อังกฤษอย่าคิดเยอะ by ครูลูกกอล์ฟ แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00394 ศศิพินทุ์ ศุภมนตรี 4903146 อาจารย์ พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลมารดาและทารก National Geographic แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00395 ธัญญารัตน์ กุลณีจิตต์เมธี 5590005 อาจารย์ พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลมารดาและทารก การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น มารดาและทารก ผดุงครรภ์ แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00396 ชไมภรณ์ ตระกูลศุภชัย 5405878 นักศึกษา/ศิษย์เก่า เภสัชศาสตร์ No Hero รัตติกาลอันตราย และ The Dsrk Sun ตะวะนรัตติกาล หนังสือของ Dan Brown (Digital Fortress ,Angels & Demons ,Deception Point , The Da Vinci Code) แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00397 พัสตราภรณ์ ธงรัตนะ 5205291 นักศึกษา/ศิษย์เก่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ
อะนาสตาเซีย : บันทึกราชนาวี ชุดเชอร์ล็อคโฮล์ม/ หนังสือของ แดน บราวน์ แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00398 todsaporn tugkasatan 5501923 นักศึกษา/ศิษย์เก่า architecture architecture rendering architecture แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00399 มาริษา บัวทอง 5406593 นักศึกษา/ศิษย์เก่า ศิลปศาสตร์ English Grammar in use (Cambridge)/ I get english สตีฟ จ๊อบ / สุข สวย รวยโคตร แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00400 ณพจารี ฐิตะฐาน 5209470 นักศึกษา/ศิษย์เก่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ หนังสือเรียน หนังสืออ่านเล่น แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00401 จินดามณี เครือจันทร์ 5302473 นักศึกษา/ศิษย์เก่า วิศวกรรมศาสตร์ Twilight Saga 4 Harry Potter แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00402 อติพร ชัยชมภู 5105255 นักศึกษา/ศิษย์เก่า พยาบาลศาสตร์ การเรียนรู้ของสมอง หนังสือทั่วไป/ หนังสือความรู้/ หนังสือบันเทิง แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00403 ภาวินี ทับทิมเมือง 5406937 นักศึกษา/ศิษย์เก่า นิเทศศาสตร์ อาหรับ / กระท่อมน้อยของลุงทอม หนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรต์ในแต่ละปี แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00404 นางสาวภีระนันท์ ธรรมธิ 5302034 นักศึกษา/ศิษย์เก่า กายภาพบำบัด จิตเวช จิตเวช แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00405 นางสาวกฤตินี รอดเสถียร 5204130 นักศึกษา/ศิษย์เก่า กายภาพบำบัด ระบบต่อมไร้ท่อ นิยาย แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00406 นางสาว มาเรียม เลาะลง 5402943 นักศึกษา/ศิษย์เก่า เทคนิคการเเพทย์ สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน หนังสืออ่านเสริมกำลังใจ แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00407 Tansamorn Duangkeaw 5405393 นักศึกษา/ศิษย์เก่า Aviation Business Son of the witch Harry Potter and The Hanger Game แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00408 จิตรลดา ปรีชาหาญ 5202956 นักศึกษา/ศิษย์เก่า ศิลปะและการออกแบบ รู้จักแผนที่นำทาง เล่ม 1 ชุด อยากรวยต้องรู้ เคล็ด(ไม่) ลับสู่อิสรภาพทางการเงิน หนังสือการ์ตูน 'ชิงช้า' เล่ม 1,2,3 - วิศุทธิ์ พรนิมิตร แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00409 นางสาวอรุณพร โคว้ถาวร 5506479 นักศึกษา/ศิษย์เก่า พยาบาลศาสตร์ หนังสือภาษาญี่ปุ่น หนังสือคู่มือเรียน แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00410 สุวิจักขณ์ หล่ำศรี 5405576 นักศึกษา/ศิษย์เก่า กายภาพบำบัด สรีรวิทยา บริหารสมอง phyco-cyber แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00411 นางสาววงเดือน มหาราช 5103307 นักศึกษา/ศิษย์เก่า ศิลปศาสตร์ เพลงเพื่อการสอนและการจัดกิจกรรมนันทนาการ/ ร้องรำทำเพลง/ เทคนิคและทักษะการเล่นเกมส์/ ค่ายพักแรม พ่อรวยสอนลูก/ เทคนิคการบริหารเวลา/ การตั้งเป้าหมาย แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00412 นายนัฐอานนท์ ภูมิภาค 5405282 นักศึกษา/ศิษย์เก่า เทคนิคการแพทย์ เชื้อราทางการแพทย์ - แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00413 อุษา สุวรรณสรวล 5190140 อาจารย์ วิทยาศาสตร์ English for TOELE/ Pharmacology English/ ธรรมะ แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00414 สุขพงศ์ สุขพิพัฒน์ 3343017 อาจารย์ บริหารธุรกิจ Strategic Human Resources Management ของ Tumuja ระบบร่างกายมนุษย์/ เหมือนอยู่คนละโลก แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00415 น.ส.ศุภสุตา มานะหมั่นพรชัย   นักศึกษา   หนังสือภาษาอังกฤษ หนังสือสอนภาษา แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00416 น.ส.นัสรีน เฮาะมะ   นักศึกษา   Harry Potter Harry Potter แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00417 น.ส.สาวิณี สีพา   นักศึกษา   ชีวเคมี แนวบันเทิงเริงใจ แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00418 น.ส.ปวริศา ภูศรี   นักศึกษา   Pharmaceutical Technology หนังสือคู่มือการใช้ยา แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00419 น.ส.มัติกร บุญคง   อาจารย์   ทฤษฎีทางด้านการสื่อสารมวลชน การสื่อสารการตลาด การตลาดยุค 3.0 แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00420 น.ส.ณัฐธิดา บุญศิริ   นักศึกษา   ประวัติศาสตร์การเมืองไทย กรรม (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00421 อาจารย์สุขพงศ์ สุขพิพัฒน์   อาจารย์   Human Resource management บันทึกโลก (คอสมอส) แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00422 ดร.น้ำอ้อย ภักดีวงศ์   อาจารย์   Nursing Information Nutrition My home แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00423 น.ส.สมสกุล สมจิตรชอบ   นักศึกษา   ทักษะการแปล, the writing หมวดภาษา แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00424 น.ส.อังคณา ปรัชญาภินันท์   นักศึกษา   เรียนเป็นเชฟ การดูแลสุขภาพ, หนังสือแนวสร้างวิธีคิด แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00425 น.ส.กิติ์ชญาน์ ศรีสวัสดิ์พัฒนา   นักศึกษา   Twilight (Vampire Twilight) Percy Jackson แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00426 น.ส.ทัศนีย์พร สุวรรณเขตร์   นักศึกษา   ศิลปะ สุขภาพ แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00427 นายกานต์ กุลานุพงศ์   นักศึกษา   ดนตรี การวิจัย บทความเกี่ยวกับดนตรี แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00428 วิชทัช ปรัชญาภินันท์   นักศึกษา   Chef ท่องเที่ยว, อาหาร แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00429 น.ส.จิรนันท์ เลาหะแสงเจริญ   นักศึกษา   Atlas of Anatomy อาหาร แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00431 น.ส.ยุพิน กิทำ   นักศึกษา   Anatomy Botanical สี่แผ่นดิน แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00432 นายจิรายุ ตันตระกูล   นักศึกษา   จิตวิทยาและบุคลิกภาพ พัฒนาตนเอง แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00433 นายธีรวัจน์ ขุนพิลึก   นักศึกษา   เคมี แคลคูลัส จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00434 น.ส.กมลพรรณ ฤทัยวัฒน์   นักศึกษา   เคมี จิตวิทยา หนังสือที่ให้ความรู้ แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00435 นายรัฐพล เกิดพา   นักศึกษา   แคลคูลัส จิตวิทยา จิตวิทยา แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00436 น.ส.วัลลภา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา   นักศึกษา   การศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ทฤษฎีการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00437 น.ส.อรภัทรกาญจน์ ชัยวัฒน์จตุพร   นักศึกษา   การศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ทฤษฎีการศึกษา จิตวิทยา แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00438 นางคนึงนิจ ละคร   นักศึกษา   หลักสูตรการสอน ปัญหาการสอนทางวิทยาศาสตร์ แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00439 นายชายแดน เดชฤทธ์   นักศึกษา   มนุษยสัมพันธ์ ทักษะแห่งอนาคตใหม่ ทฤษฎีการอ่านฯ สังคมแห่งการเรียนรู้ แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00440 ลักษณา ยืนยงวนิชกิจ   เจ้าหน้าที่   รหัสทรชน มหาธีร์ โมฮัมหมัด สารคดีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00441 น.ส. ปวีณา วาทมณีกร   นักศึกษา   เคมีทั่วไป จิตวิทยาทั่วไป - แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00442 ผศ.ดร.รัชนี นามจันทรา   อาจารย์ พยาบาลศาสตร์ Nursing Diagnosis, Nursing Process, Nursing Research หนังสือที่ให้แนวคิดในการดำเนินชีวิต, หนังสือที่อ่านแล้วเพลิดเพลินและให้แง่คิดที่ดี แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00443 ธันยกานต์ วีตระกูล   นักศึกษา พยาบาลศาสตร์ Twilight Saga2 - แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00444 ดนยา เชี่ยววัฒกี   อาจารย์ ศิลปะและการออกแบบ ไอเดียอัจฉริยะ,ศิลปะภายใต้แรงกดดัน หนังสือปรัชญา ศาสนา ศิลปะ บริหาร จิตวิทยา ทุกอย่างล้วนมีประโยชน์ แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00445 สิทธิศักดิ์ กันทะหล้า   เจ้าหน้าที่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ Program Perl - แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00446 มนิดา เจริญชัย   นักศึกษา พยาบาลศาสตร์ การพยาบาล,โรคต่างๆ โรคต่างๆ แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00447 น.ส.แวนุชมี วาเลาะ   นักศึกษา พยาบาลศาสตร์ หนังสือเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ใหญ่,มารดาและทารก และนิตยสาร หนังสือสุขภาพ แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00448 อรวรรณ คงเขียว   นักศึกษา กายภาพบำบัด สมุนไพรไทย นิ้วกลม แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00449 น.ส.ชนมล กุลอัก   นักศึกษา พยาบาลศาสตร์ The six sense รอยรักหักเหลี่ยมตะวัน แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00450 นางสาวเกศินี ทองบุญเกื้อ   นักศึกษา การท่องเที่ยวและโรงแรม เพชรพระอุมา เพชรพระอุมา,ล่องไพร แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00451 น.ส.พิมพ์วิภา ศรีชมภู   นักศึกษา พยาบาลศาสตร์ A little Trouble in Amsterdam ความสุขของกะทิ แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00452 นายธเนศวร สัจจกุล   นักศึกษา นิเทศศาสตร์ อังกฤษอย่าคิดเยอะ by ครูลูกกอล์ฟ อังกฤษอย่าคิดเยอะ by ครูลูกกอล์ฟ แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00453 น.ส.ศศิพินทุ์ ศุภมนตรี   นักศึกษา พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลมารดาและทารก National Geographic แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00454 น.ส.ธัญญารัตน์ กุลณีจิตต์เมธี   นักศึกษา พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลมารดาและทารก การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น มารดาและทารก ผดุงครรภ์ แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00455 น.ส.ชไมภรณ์ ตระกูลศุภชัย   นักศึกษา เภสัชศาสตร์ No Hero รัตติกาลอันตราย และ The Dark Sun ตะวันรัตติกาล หนังสือของ Dan Brown (Digital Fortress, Angel& Demons, Deception Point, The Da Vinci Code แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00456 น.ส.ศตพร สมเลศ   นักศึกษา เภสัชศาสตร์ The Danvinci Code The Danvinci Code, Angel& Demons แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00457 น.ส.พัสตราภรณ์ ธงรัตนะ   นักศึกษา อุตสาหกรรมบริการฯ อะนาสตาเซีย : บันทึกราชนาวี ชุดเชอร์ล็อคโฮล์ม/ หนังสือของ แดน บราวน์ แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00458 น.ส.อวัศยา เข็มนาค   นักศึกษา บัญชี แมวสามสียอดนักสืบ ความสุขของกะทิ แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00459 น.ส.วชยานันท์ ศรีประเสริฐ   นักศึกษา ทันตแพทยศาสตร์ คำตัน ของ ตัน ภาสกรนที 1.หนังสือที่สอนชีวิต เช่น เข็มทิศชีวิต แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00460 น.ส.สุดาพิชญ์ ป่าพิมาย   นักศึกษา นวัตกรรมสังคม สามก๊ก ปรัชญา แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00461 น.ส.สาวิณี แจ่มเหมือน   นักศึกษา อุตสาหกรรมบริการฯ อาหรับราตรี หนังสือธรรมะ แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00462 น.ส.ศุภสุตา มานะมั่นชัยพร   นักศึกษา ทันตแพทยศาสตร์ อ่านหนังสือเรียน หนังสือภาษาอังกฤษ แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
00463 น.ส.อรภัทรกาญจน์ ชัยวัฒน์จตุพร   นักศึกษา ศึกษาศาสตร์ Early Childhood Assessment Daddy Long Legs, Harry Potter แก้ไข/อัพเดท ข้อมูลการอ่าน
 
ค้นหารายชื่อได้โดยการกด Ctrl+F