เยี่ยมชมเว็บไซต์


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559


เดือน จำนวน
พฤษภาคม 2560 5,610
เมษายน 2560 5,597
มีนาคม 2560 5,794
กุมภาพันธ์ 2560 6,956
มกราคา 2560 5,869
ธันวาคม 2559 4,578
พฤศจิกายน 2559 6,806
ตุลาคม 2559 9,011
กันยายน 2559 11,740
สิงหาคม 2559 8,513
กรกฎาคม 2559 6,443
มิถุนายน 559 8,522
รวม 85,439