เยี่ยมชมเว็บไซต์


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558


เดือน จำนวน
พฤษภาคม 2559 5,409
เมษายน 2559 4,950
มีนาคม 2559 5,416
กุมภาพันธ์ 2559 8,302
มกราคม 2559 6,409
ธันวาคม 2558 3,987
พฤศจิกายน 2558 6,501
ตุลาคม 2558 7,161
กันยายน 2558 10,182
สิงหาคม 2558 6,699
กรกฎาคม 2558 3,931
มิถุนายน 2558 4,550
รวม 73,497