เยี่ยมชมเว็บไซต์


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2557


เดือน จำนวน
พฤษภาคม 2558 3,776
เมษายน 2558 3,456
มีนาคม 2558 4,322
กุมภาพันธ์ 2558 4,741
มกราคม 2558 4,560
ธันวาคม 2557 2,555
พฤศจิกายน 2557 7,282
ตุลาคม 2557 8,126
กันยายน 2557 11,231
สิงหาคม 2557 5,393
กรกฎาคม 2557 7,743
มิถุนายน 2557 7,714
รวม 70,899