วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกันยายน 2556 ที่ถูกใช้ 10 อันดับแรก

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 Computer Arts 16
2 Creative Review 12
3 Surface 9
4 House and Garden 8
5 American Photo 6
6 EL Croquis 6
7 Luzer's Int'L Archive 6
8 Siriraj Medical Journal 4
9 Vogue 6
10 Auto & Design 4
11 IDEA 4
12 NOVUM 4
13 Vogue Italia 4