วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนตุลาคม 2556
อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 House & Garden 11
2 Computer Arts 7
3 New Media & Society 7
4 Vogue Living 6
5 Vogue Italy 5
6 Architectural Record 3
7 Form 3
8 IDEA 3
9 Journal of Applied Physiology 3
10 Luzer’s Int’L Archive 3
11 Siminars in Hematology 3
12 World of Interior 3