วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนพฤศจิกายน 2556
อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 Detail 8
2 Journal of Nursing Care Quality 8
3 Siriraj Medical Journal 8
4 Songklanakarin Journal of Science and Technology 6
5 College & Research Library 5
6 Diabetes 4
7 Architectural Review 4
8 Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 4
9 Physiology 3
10 Wallpaper 3
11 Caries Research 3
12 Journal of Health Research 3