วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศ เดือนมีนาคม 2557
อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 Airports of The World 1
2 Asia Pacific Journal of Management 1
3 Chang Mai University 1
4 Food Technology 1
5 Journal of Asi 1
6 Political Theo 1