วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2556 ที่ถูกใช้ 10 อันดับแรก

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 Collezioni Trends 14
2 National Geographic 9
3 The World of Inter 9
4 Computer Arts 7
5 Interior Design 7
6 Probabilistic Engineering Mechanics 7
7 The instrumentalist 7
8 Vogue italia 7
9 The New England journal of Medicine 6
10 Aeroplane 5
11 Vogue 5
12 Vogue Accessory 5