วารสารเล่มปลีกภาษาไทย เดือนมกราคม 2557
อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 Applied Ergonomics 1
2 Biochemical Engineering Journal 1
3 MCN : The American Journal of Maternal/Child Nursing 1