วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2557
อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 Physical Therapy 3
2 International Design 2
3 Journal of Fermantation and Bioengineering 1
4 International Journal of Food Science and technology 1
5 International Journal of Food Enterprenaurship and Innovation 1
6 Geotechnique 1
7 Food Science and Technology Abstracts 1
8 Bulletin of He 1