วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศ เดือนธันวาคม 2556
อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 Nursing 3
2 American Journal of Hospital Pharmacy 2
3 Blood Review 2
4 Jazz Education Journal 2
5 Time 2
6 Vogue Italia 2
7 Blood 1
8 Drugs 1
9 ELT Journal 1
10 IDEA 1
11 Reader Digest 1