วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2556 ที่ถูกใช้ 10 อันดับแรก

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 The Instrumentalist 8
2 Ophthalmologica 4
3 Reader's Digest 4
4 Domus 3
5 EL Croquis 3
6 European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 3
7 Travel + Leisure 3
8 Wallpaper 3
9 Airliner World 2
10 Architectural Record 2
11 Architecture and Urbanism 2
12 Detail 2
13 Form 2
14 IDEA 2
15 L'Arca International 2
16 Start Your Own Bussiness 2
17 Surface 2
18 The Economist 2
19 Time 2
20 Vogue Italia 2
21 Vogue living 2
22 Yazhou Zhoukan 2