การใช้วารสารเล่มปลีก 10 อันดับแรก

สำนักหอสมุดได้รวบรวมสถิติวารสารเล่มปลีกที่มีการใช้สูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละเดือน

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนพฤษภาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Physiology 5
2 The World of Interiors 5
3 Vogue Living 3
4 Art in America 2
5 Nursing Science Quarterly 2
6 House and Garden 1
7 National Geographic 1
8 Art in America 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนพฤษภาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสาร Cleo Thailand 4
2 นิตยสาร A CAR 3
3 นิตยสาร a day 3
4 นิตยสาร Fine Art Magazine/td> 3
5 นิตยสารชีวจิต 3
6 นิตยสารสุดสัปดาห์ 3
7 นิตยสาร Secret 2
8 นิตยสารแม่บ้าน 2
9 นิตยสารฉลาดซื้อ 2
10 นิตยสารบ้านและสวน 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนเมษายน 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Research and Theory for Nursing Practice 5
2 Rangsit Journal of Social Science and Humanities 3
3 Food Technlogy 2
4 Journal of Health Research 2
5 Aeropiane 1
6 Airliner World 1
7 Airports of the World 1
8 Art in America 1
9 Journal of Medical Ethics 1
10 Medical Humanities 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนเมษายน 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสาร HealthToday 15
2 นิตยสารชีวจิต 7
3 นิตยสารบ้านและสวน 3
4 นิตยสาร แม่บ้าน 4
5 นิตยสารหมอชาวบ้าน 3
6 วารสารการบริหารท้องถิ่น 3
7 จุลสารข้อมูลสมุนไพร 2
8 นิตยสาร 4Wheels 2
9 นิตยสาร Cleo Thailand 2
10 นิตยสาร Elle Decoration 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมีนาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Creative Review 2
2 Lurzer's int'l Archive 2
3 Textile View Magazine 2
4 Vogue Living 2
5 Art in America 1
6 Axis 1
7 Collezioni Trends 1
8 Computer Arts 1
9 Detail 1
10 Domus 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมีนาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสาร Sook 14
2 นิตยสารยานยนต์ 4
3 นิตยสาร a day 3
4 นิตยสาร HealthToday 3
5 นิตยสาร Room 3
6 นิตยสาร Secret 3
7 นิตยสารชีวจิต 3
8 วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 3
9 นิตยสาร A CAR 2
10 นิตยสาร Cleo Thailand 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Vogue 5
2 Vogue Living 5
3 Physiology 3
4 Tourism REcreation Research 3
5 Creative Review 2
6 The International Journal of East Asian Studies 2
7 Plane & Pilot 2
8 Aeroplane 1
9 Airliner World 1
10 Airports of the World 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสารขวัญเรือน 10
2 นิตยสาร Secret 9
3 นิตยสารบ้านและสวน 7
4 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 6
5 อินฟอร์เมชั่น 5
6 นิตยสารชีวจิต 4
7 นิตยสาร a day 3
8 นิตยสาร Cleo Thailand 3
9 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 3
10 นิตยสาร Art Square 3

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมกราคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Vogue 11
2 EL Croquis 5
3 Caries Research 4
4 Vogue Living 4
5 Seminars in hematology 3
6 Computer Arts 2
7 Detail 2
8 Frame
9 Journal of Orthodontics 2
10 Blood 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมกราคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เพลงดนตรี 9
2 ศิลปวัฒนธรรม 9
3 นิตยสารเที่ยวรอบโลก 5
4 นิตยสารแม่บ้าน 5
5 นิตยสาร a day 4
6 นิตยสาร Daybeds 4
7 นิตยสารบ้านและสวน 4
8 นิตยสาร Cleo Thailand 3
9 นิตยสาร ฉลาดซื้อ 3
10 นิตยสารชีวจิต 3

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมกราคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Vogue 11
2 EL Croquis 5
3 Caries Research 4
4 Vogue living 4
5 Seminars in Hematology 3
6 Computer Arts 2
7 Detail 2
8 Frame 2
9 Journal of Orthodontics 2
10 Blood 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมกราคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เพลงดนตรี 9
2 ศิลปวัฒนธรรม 9
3 นิตยสารเที่ยวรอบโลก 5
4 นิตยสารแม่บ้าน 5
5 นิตยสาร a day 4
6 นิตยสาร Daybeds 4
7 นิตยสารบ้านและสวน 4
8 นิตยสาร Cleo Thailand 3
9 นิตยสาร ฉลาดซื้อ 3
10 นิตยสารชีวจิต 3

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนธันวาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Travel+Leisure 4
2 Vogue 4
3 Surface 2
4 American Cinematographer 1
5 Idea 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนธันวาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสาร CLEO 8
2 นิตยสารชีวจิต 5
3 นิตยสาร Phototech 4
4 นิตยสารขวัญเรือน 4
5 นิตยสาร อนุสาร อ.ส.ท. 3
6 นิตยสาร 4 Wheels 3
7 มติชนสุดสัปดาห์ 3
8 นิตยสาร Digital Camera 2
9 นิตยสาร Overdrive 2
10 นิตยสารเที่ยวรอบโลก 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนพฤศจิกายน 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Vogue 11
2 Food Technology 4
3 Travel+Leisure 3
4 APHEIT International Journal 2
5 Elle Decor 2
6 Journal of Health Research 2
7 The American Journal of Sports Medicine 1
8 Auto & Design 1
9 Bass Player 1
10 Cardiovascular Research 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนพฤศจิกายน 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสาร CLEO 22
2 อาร์ต4ดี 10
3 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 8
4 นิตยสารยูไนเต็ด 5
5 นิตยสาร a day 4
6 นิตยสาร Secret 4
7 นิตยสาร Starpics 3
8 นิตยสารแม่บ้าน 3
9 นิตยสารขวัญเรือน 3
10 นิตยสารฉลาดซื้อ 3

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนตุลาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 American Cinematographer 4
2 Vogue 2

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนตุลาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสาร Cleo Thailand 9
2 นิตยสาร ชีวจิต 9
3 นิตยสาร 4 Wheels 6
4 นิตยสาร Secret 6
5 นิตยสาร ขวัญเรือน 6
6 นิตยสาร บ้านและสวน 5
7 นิตยสาร แม่บ้าน 5
8 นิตยสาร Digital Camera Thailand 4
9 นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย 4
10 นิตยสาร สุดสัปดาห์ 4

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกันยายน 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 EL Croquis 13
2 American Cinematographer 6
3 Travel+Leisure 2
4 Vogue 2
5 Vogue Living 2
6 World of Interiors,The 2

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกันยายน 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสาร Cleo Thailand 13
2 มติชนสุดสัปดาห์ 10
3 นิตยสาร a day 8
4 นิตยสาร Secret 7
5 นิตยสาร ขวัญเรือน 7
6 นิตยสาร ชีวจิต 6
7 นิตยสาร ฟอร์มูลา 6
8 นิตยสาร สุดสัปดาห์ 6
9 นิตยสาร HealthToday 4
10 นิตยสาร ครัว 4

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Physiology 2

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนสิงหาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว 5
2 ร่มพยอม 3
3 การเงินการคลัง 2
4 นิตยสาร ขวัญเรือน 2
5 วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Asian Archives of Pathology 4
2 World of interiors, The 3
3 Zoom on Fashion Trends 2

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกรกฎาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วารสาร มทร.อีสาน 6
2 นิตยสาร ขวัญเรือน 5
3 นิตยสาร National Geographic 4
4 นิตยสาร ชีวจิต 4
5 นิตยสาร Elle Decoration 3
6 นิตยสาร Hamburger 3
7 นิตยสาร Life and Home 3
8 นิตยสาร ยานยนต์ 3
9 วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3
10 นิตยสาร A Day 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมิถุนายน 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Hydraulics & Pneumatics 4
2 Journal of Applied Physiology 4
3 Vogue 3
4 Vogue Living 3
5 Domus 2
6 Hospitality Business 2
7 Seminars in Hematology 2
8 World of interiors, The 2

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมิถุนายน 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสาร ขวัญเรือน 13
2 นิตยสาร แม่บ้าน 5
3 วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสาตร์และสังคมศาสตร์ 5
4 นิตยสาร Life and Home 4
5 นิตยสาร Room 4
6 ศรีนครินทรวิโรฒ วิจัยและพัฒนา 4
7 นิตยสาร A Day 3
8 นิตยสาร ชีวจิต 3
9 มติชนสุดสัปดาห์ 3
10 ศิลปวัฒนธรรม 3