ภาพกิจกรรม


รวมภาพกิจกรรมะชุมความในการจัดหาและบริการสารสนเทศ กลุ่มห้องสมุดโรงเรียนแพทย์


รวมภาพการประชุมความในการจัดหาและบริการสารสนเทศ กลุ่มห้องสมุดโรงเรียนแพทย์
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1-801 ชั้น 5 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ (อาคาร 1)
ดูรายระเอียด
 
รวมภาพการประชุมความในการจัดหาและบริการสารสนเทศ กลุ่มห้องสมุดโรงเรียนแพทย์
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1-801 ชั้น 5 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ (อาคาร 1)
ดูรายระเอียด