ภาพกิจกรรม


รวมภาพกิจกรรมสัปดาห์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562


พิธีเปิดสัปาดาห์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 แลทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักหอสมุด
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562
ดูรายระเอียด
กิจกรรม DIY : การประดิษฐ์ที่ใส่ของฯ
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.00
ดูรายระเอียด
รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562
ดูรายระเอียด
ตอบปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
วันอังคารที่ 3-วันพุธ ที่ 4 และ วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
ดูรายระเอียด
กิจกรรม (DIY) : ประดิษฐ์สิ่งของจากขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562
ดูรายระเอียด
นิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมไทย ลดการใช้พลาสติก เชิญชวนลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกที่ไม่จำเป็น ดูรายระเอียด
นิทรรศการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดูรายระเอียด