ภาพกิจกรรม


การฝึกปฏิบัติเมื่อมีเปลวไฟเกิดจากแก๊สรั่ว

            การฝึกปฏิบัติเมื่อมีเปลวไฟเกิดจากแก๊สรั่ว โดย อาจารย์สมคิด สุวรรณชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
และคณะ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ หน้าอาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต