ภาพกิจกรรม


นิทรรศการ เรื่อง "โครงการตามแนวพระราชดำริ ร.๑๐ ทรงสืบสานพระราชปณิธาน ร.๙ พสกนิกรมีความสุข "

            สำนักหอสมุดเชิญชมนิทรรศการเรื่อง นิทรรศการ เรื่อง "โครงการตามแนวพระราชดำริ ร.๑๐ ทรงสืบสานพระราชปณิธาน ร.๙
พสกนิกรมีความสุข " ภายในนิทรรศการให้ึวามรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สนใจสามารถเยี่ยมชมนิททรศการได้ที่สำนักหอสมุด ชั้น 3