ภาพกิจกรรม


นิทรรศการ เรื่อง "โครงการตามแนวพระราชดำริ ร.๑๐ ทรงสืบสานพระราชปณิธาน ร.๙ พสกนิกรมีความสุข "

            นิทรรศการเรื่อง "โครงการตามแนวพระราชดำริ ร.๑๐ ทรงสืบสานพระราชปณิธาน ร.๙ พสกนิกรมีความสุข "
ภายในนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สนใจสามารถเยี่ยมชมนิททรศการได้ที่สำนักหอสมุด ชั้น 3