ภาพกิจกรรม


กิจกรรม (DIY) : ประดิษฐ์สิ่งของจากขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว


กิจกรรม (DIY) : ประดิษฐ์สิ่งของจากขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30-15.00 น. บริเวณหน้าห้อง Study Room