ภาพกิจกรรม


งานสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๖๒ ฝ่ายวิชาการ

             ผศ.ดร.นเรฏ์ฐ พันธราทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงาน และบุคลากรฝ่ายวิชาการ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ รับรางวัลพิเศษจากท่านผู้บริหาร
ร่วมแลกของขวัญปีใหม่ ณ Study Room อาคารหอสมุด วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒