ภาพกิจกรรม


กิจกรรม DIY : การประดิษฐ์ที่ใส่ของฯ


กิจกรรม DIY : การประดิษฐ์ที่ใส่ของและกระถางใส่ต้นไม้จากกระดาษหนังสือพิมพ์ / จุลสาร วันที่ 3 ธันวาคม 2563
เวลา 13.30-15.00 น. บริเวณหน้าห้อง Study Room