ภาพกิจกรรม


พิธีเปิดงานสัปดาห์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562


ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเปิดงานสัปดาห์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562)
โดยบุคลากรและนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมความสะอาด บริเวณโดยรอบอาคารหอสมุด เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30-15.00 น.