ภาพกิจกรรม


กิจกรรม DIY ผลิตของใช้จากแผ่นซีดีเก่า

             สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม DIY ผลิตของใช้จากแผ่นซีดีเก่า ในงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561