ภาพกิจกรรม


รวมภาพกิจกรรม สำนักหอสมุด


งานสัปดาห์ห้องสมุด ปรจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563
ดูรายระเอียด
สัปดาห์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 4-6 ธันวาคม 2562
ดูรายระเอียด
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2562
วันพฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น.
ดูรายระเอียด
การสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาบรรณารักษ์ นักวิทยากร : ภาคฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ" วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ดูรายระเอียด
การสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาบรรณารักษ์ นักวิทยากร" วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ดูรายระเอียด
นิทรรศการ “กาลครั้งหนึ่ง...ในความทรงจำ
ดูรายระเอียด
คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักหอสมุด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศึกษาดูงาน
การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2562
เวลา 09.30-15.00 น
ดูรายระเอียด
รวมภาพกิจกรรมความร่วมมือในการจัดหาและบริการสารสนเทศ กลุ่มห้องสมุดโรงเรียนแพทย์
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562
ดูรายระเอียด
การศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00-17:30 น
ดูรายระเอียด
การศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียว ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา เวลา 09:00-11:30 น.
ดูรายระเอียด
รับเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
เป็นหน่วยงานที่ใช้เสื้อผ้า CoolMode และเสื้อเบอร์ 5
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ดูรายระเอียด
งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายระเอียด
งานสังสรรค์ปีใหม่ 2562 ฝ่ายวิชาการ วันที่ 4 มกราคม 2562
ดูรายระเอียด
ทำบุญปีใหม่ สำนักหอสมุด ประจำปี 2562 ในวันที่ 4 มกราคม 2562
ดูรายระเอียด
กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อม
ระหว่างวันที่ 20-22 พฤสจิกายน 2561
ดูรายระเอียด
กิจกรรม DIY ผลิตของใช้จากแผ่นซีดีเก่า ในงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ดูรายระเอียด
กิจกรรม DIY ผลิตของใช้จากขวดพลาสติด ในงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ดูรายระเอียด
กิจกรรมทำน้ายาอเนกประสงค์ ในงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ดูรายระเอียด
พิธีเปิดงานสัปดาห์ดาสิ่งแวดล้อม และปลูกต้นว่านหางจระเข้ ริมสระน้ำข้างอาคารหอสมุด
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ดูรายระเอียด
การวางแผนปฏิบัติงานรองรับการเกิดอัคคีภัยภายในอาคาร วันที่ 10 ตุลาคม 2561
ดูรายระเอียด
การฝึกปฏิบัติใช้ถังดับเพลิง ในการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย วันที่ 10 ตุลาคม 2561
ดูรายระเอียด
การฝึกปฏิบัติเมื่อมีเปลวไฟเกิดจากแก๊สรั่ว ในการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย วันที่ 10 ตุลาคม 2561
ดูรายระเอียด
การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง "การป้องกันอัคคีภัย" วันที่ 10 ตุลาคม 2561
ดูรายระเอียด
นิทรรศการ "พระราชดำรัสของรัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาโลกร้อน"
ดูรายระเอียด
นิทรรศการ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กับความเป็นแม่"
ดูรายระเอียด
การบรรยายเรื่องการพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green office)ตามเกณฑ์
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดูรายระเอียด
ตามแนวพระราชดำริ ร.๑๐ ทรงสืบสานพระราชปณิธาน ร.๙ พสกนิกรมีความสุข "
ดูรายระเอียด
การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดประจำภาค S/2561
ดูรายระเอียด