รับสมัครนักศึกษาทุนกิจกรรมทำงานห้องสมุด

    สำนักหอสมุดรับสมัครนักศึกษาทุนกิจกรรมทำงานห้องสมุด จำนวน 21 ชั่วโมง ต่อเดือน สำหรับเดือน
กันยายน เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-28 สิงหาคม 2560
ติดต่อได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3
รับจำนวนจำกัด เดือนละ 10 คนเท่านั้น