เชิญส่งผลงานประกวดคลิปวีดิโอส่งเสริมการใช้ห้องสมุด
หัวข้อ “My Life @ Library”

     สำนักหอสมุดเชิญส่งผลงานประกวดคลิปวีดิโอส่งเสริมการใช้ห้องสมุดในหัวข้อ “My Life @ Library”
ชีวิตดูดีมีคุณค่า ตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาสู่ห้องสมุด สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งบัดนี้ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2561