การเปิด-ปิดบริการภาคค่ำ วันเสาร์และวันอาทิตย์

    เรื่องการเปิด-ปิดบริการภาคค่ำ วันเสาร์และวันอาทิตย์ ประจำภาค 2/2559
    วันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ค.60 : วันสุดท้ายของการเปิดบริการภาคค่ำ (16.30-21.00 น)
    วันศุกร์ที่ 19 พ.ค.60 : ปิดบริการ (บุคลากรศึกษาดูงาน)
    วันเสาร์ที่ 20 - อาทิตย์ที่ 28 พ.ค.60 : ปิดบริการ (ประกาศหยุดพักผ่อนประจำปี ของมหาวิทยาลัย)
    วันจันทร์ที่ 29 พ.ค. - วันศุร์ที่ 2 มิ.ย.60 : เปิดให้บริการเฉพาะเวลา 8.30-16.30 น. (งดบริการภาคค่ำ
และวันเสาร์/อาทิตย์)
    ทั้งนี้จะเริ่มเปิดให้บริการภาค S/2560 (เวลา 8.30-19.00 น.) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 มิ.ย.60 เป็นต้นไป
โดยงดบริการวันเสาร์/วันอาทิตย์