การเปิด-ปิด บริการภาคค่ำ ประจำภาคการศึกษาที่ S/2560

    การเปิด-ปิด บริการภาคค่ำ ประจำภาค S/2560
         <> วันศุกร์ที่ 4 ส.ค. 60 : วันสุดท้ายของการเปิดบริการภาาคค่ำ ภาค S/2560 (16.30-19.00 น.)
         <> วันจันทร์ที่ 7 - ศุกร์ที่ 18 ส.ค.60 : งดบริการภาคค่ำ (16.30-19.00 น.) และงดบริการเสาร์/อาทิตย์
     ทั้งนี้จะเริ่มเปิดให้บริการภาคค่ำ (เวลา 16.30-21.00 น.) วันเสาร์/อาทิตย์ (เวลา 9.00-19.00 น.)
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ส.ค.60 เป็นต้นไป