สำนักหอสมุดปิดบริการ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

    การปิดบริการ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
         วันพฤหัสบดีที่ 21 ธ.ค.60                         : วันสุดท้ายของการเปิดให้บริการภาคค่ำ ภาค 1/2560
                                                                   (16.30-21.00 น.)
         วันศุกร์ที่ 22 ธ.ค.60                                งดบริการภาคค่ำ (16.30-21.00 น.)
         วันเสาร์ที่ 23 ธ.ค.60 - อังคารที่ 2 ม.ค.60   : ปิดบริการ (ประกาศหยุดพักผ่อนประจำปีของมหาวิทยาลัย)
         วันพุธที่ 3 ม.ค.61                                  : เปิดทำการตามปกติ
         วันพุธที่ 3 - อาทิตย์ที่ 16 ม.ค.61              : งดบริการภาคค่ำ (16.30-21.00 น.) และวันเสาร์/วันอาทิตย์
ทั้งนี้จะเริ่มเปิดให้บริการภาคค่ำ (เวลา 16.30-21.00 น.)
วันเสาร์/วันอาทิตย์ (เวลา 9.00-19.00 น.) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 ม.ค.61 เป็นต้นไป