การเปิด-ปิด บริการภาคค่ำ ประจำภาคการศึกษาที่ S/2558

    การเปิด-ปิด บริการภาคค่ำ ประจำภาค S/2558
         <> วันศุกร์ที่ 7 ส.ค.58: วันสุดท้ายของการเปิดบริการภาาคค่ำ ภาค S/2558 (16.30-19.00 น.)
         <> วันจันทร์ที่ 10 - ศูกร์ที่ 14 ส.ค.58 : งดบริการภาคค่ำ (16.30-19.00 น.)
     ทั้งนี้จะเริ่มเปิดให้บริการภาคค่ำ (เวลา 16.30-21.00 น.) วันเสาร์/อาทิตย์ (เวลา 9.00-19.00 น.)
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 ส.ค.58 เป็นต้นไป