สำนักหอสมุดปิดบริการ วันที่ 9 พ.ค.61

    วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 สำนักหอสมุด เปิดให้บริการ เวลา 8.30-12.30 น. และงดให้บริการ
เวลา 12.30-16.30 น. เนื่องจากมีงานประชุมบุคลากร ประจำปี 2561 ทั้งนี้จะเปิดให้บริการในภาคค่ำ
เวลา 16.30-21.00 น. ในช่วงเวลาปิดบริการสามารถใช้บริการห้องอ่าน Study Room ที่บริเวณชั้น 1
(ริมสระน้ำ) ได้ตามปกติ
     สำหรับท่านที่ต้องการส่งคืนหนังสือในวันดังกล่าว กรุณานำส่งคืนได้ที่ :
         1. ตู้รับคืนหน้าทางขึ้นอาคารหอสมุด
         2. ตูู้ Book Return ชั้น 2 อาคารหอสมุด
         3. ตู้รับคืนบริเวณชั้นล่าง ตึก 2
         4. ตู้รับคืนบริเวณชั้นล่างตึก 5
     อาจารย์และเจ้าหน้าที่หากต้องการยืมหนังสือต่อ สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่
    ยืมหนังสือผ่านระบบอนนไลน์ Discovery@RSU Library