สำนักหอสมุดปิดบริการ

    วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดงานรำลึกวันสถาปนามหาวิทยาลัย สำนักหอสมุด
ขอแจ้งการเปิด-ปิด บริการดังนี้
เวลา 8.30-12.00 น : เปิดบริการ
เวลา 13.00-21.00 น. : ปิดบริการ (งดบริการภาคค่ำ)      สำหรับท่านที่ต้องการส่งคืนหนังสือในวันดังกล่าว กรุณานำส่งคืนได้ที่ :
         1. ตู้รับคืนหน้าทางขึ้นอาคารหอสมุด
         2. ตู้ ฺBook Return ชั้น 2 อาคารหอสมุด
         3. ตู้รับคืนบริเวณชั้นล่าง ตึก 2
         4. ตู้รับคืนบริเวณชั้นล่างตึก 5
    หากต้องการยืมหนังสือต่อ สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่    http://opaclib.rsu.ac.th
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ library@rsu.ac.th หรือ Facebook : สำนักหอสมุด