สำนักหอสมุดปิดบริการ

    สำนักหอสมุดปิดบริการ วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เนื่องจากสำนักหอสมุดจัดกิจกรรม 7 ส Big Cleaning Day
ทั้งนี้สามารถใช้บริการห้องอ่าน Study Room ที่บริเวณชั้น 1 (ริมสระน้ำ) ได้ตามปกติ
    สำหรับท่านที่ต้องการส่งคืนหนังสือในวันดังกล่าว กรุณานำส่งคืนได้ที่ :
         1. ตู้รับคืนหน้าทางขึ้นอาคารหอสมุด
         2. ตู้ ฺBook Return ชั้น 2 อาคารหอสมุด
         3. ตู้รับคืนบริเวณชั้นล่าง ตึก 2
         4. ตู้รับคืนบริเวณชั้นล่างตึก 5
     อาจารย์และเจ้าหน้าที่หากต้องการยืมหนังสือต่อ สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่
     http://opaclib.rsu.ac.th