การเปิด-ปิด บริการภาคค่ำและปิดบริการ ประจำภาค
การศึกษาที่ 1/2559

    การเปิด-ปิด บริการภาคค่ำ และปิดบริการ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
    <> วันพฤหัสบดีที่ 22 ธ.ค. 59 : วันสุดท้ายของการเปิดให้บริการภาคค่ำ ภาค 1/2559 (16.30-21.00 น.)
    <> วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559: งดบริการภาคค่ำ (16.30-21.00 น.)
    <> วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 - วันอังคารที่ 3 มกราคม 2560 : ปิดบริการ (ประกาศหยุดพักผ่อนประจำปี
          ของมหาวิทยาลัย
    <> วันพุธที่ 4 มกราคม 2560: เปิดทำการตามปกติ
    <> วันพุธที่ 4 - อาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560: งดบริการภาคค่ำ (16.30-21.00 น.) และวันเสาร์/วันอาทิตย์
         ทั้งนี้จะเริ่มเปิดให้บริการภาาค่ำ (เวลา 16.30-21.00 น. ) วันเสาร์-วันอาทิตย์ (เวลา 9.00-19.00 น.)
    ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เป็นต้นไป