สำนักหอสมุดปิดบริการ

    สำนักหอสมุดปิดบริการตั้งแต่ ศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม-วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เนื่องจากประกาศ
หยุดพักผ่อน ประจำปีของมหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที่ 20-29 พฤษภาคม 2559 และสำนักหอสมุดจัดกิจกรรม
7 ส Big Cleaning Day ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559
     สำหรับท่านที่ต้องการส่งคืนหนังสือในวันดังกล่าว กรุณานำส่งคืนได้ที่ :
         1. ตู้รับคืนหน้าทางขึ้นอาคารหอสมุด
         2. ตู้ ฺBook Return ชั้น 2 อาคารหอสมุด
         3. ตู้รับคืนบริเวณชั้นล่าง ตึก 2
         4. ตู้รับคืนบริเวณชั้นล่างตึก 5
     อาจารย์และเจ้าหน้าที่หากต้องการยืมหนังสือต่อ สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่
     http://opaclib.rsu.ac.th