การเปิด-ปิดบริการภาค S/2559

    สำนักหอสมดเปิดให้บริการภาค S/2559 ดังนี้ี้
    วันจันทร์-ศุกร์ : เวลา 8.30-19.00 น.
    วันเสาร์-อาทิตย์ : ปิดทำการ
    ทั้งนี้จะเริมเปิดให้บริการตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป