การเปิด-ปิดบริการภาคค่ำ ประจำภาคการศึกษา S/2559

    สำนักหอสมุดกำหนดการเปิด-ปิดบริการภาคค่ำ ประจำภาค S/2559
    วันที่ 5 ส.ค.59 : วันสุดท้ายของการเปิดให้บริการภาคค่ำ ภาค S/2559 (16.30-19.00 น.)
    วันที่ 8-11 ส.ค.59: งดบริการภาคค่ำ (16.30-19.00 น.)
    ทั้งนี้จะเริ่มเปิดให้บริการภาคค่ำ (เวลา 16.30-21.00 น.) วันเสาร์/วันอาทิตย์ (เวลา 9.00-19.00 น.)
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 ส.ค.59 เป็นต้นไป