การเปิด-ปิดบริการภาคค่ำ ภาคการศึกษาที่ 2/2558

    สำนักหอสมุดกำหนดการเปิด-ปิดบริการภาคค่ำ วันเสาร์และวันอาทิตย์ ประจำภาค 2/2558 ดังนี้
    วันที่ 18 พ.ค.59 : วันสุดท้ายของการเปิดให้บริการภาคค่ำ (16.30-21.00 น.)
    วันที่ 19 พ.ค.59 : งดบริการภาคค่ำ (16.30-21.00 น.)
    วันที่ 20-29 พ.ค.59 : ปิดบริการ (ประกาศหยุดพักผ่อนประจำปีของมหาวิทยาลัย
    วันที่ 30 พ.ค.- 5 มิ.ย. 59 : ให้บริการเฉพาะเวลา 8.30-16.30 น. (งดบริการภาคค่ำ และวันเสาร์/วันอาทิตย์)