หนังสือน่าสนใจ


วาสิกา อุดมธนสกุล. ความรู้สึกเย็บเล่ม. (2557). กรุงเทพฯ : Springbook. เลขหมู่ PL4209 ว65ค56

    สมุดภาพที่บอกเล่าเรื่องราวและความรู้สึกที่หลากหลาย ทั้งความสุข ความรัก แรงบันดาลใจ ความสัมพันธ์
ความหวัง เป็นเพื่อนที่คอยเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับคุณในทุกวัน เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
ความรู้สึกเกี่ยวกับความรัก ร้าว ความสัมพันธ์ สังคม ลุ้มลุก ชีวิต สบายสบาย กำลังใจ