หนังสือน่าสนใจ


อัจฉรา โยมสินธุ์.ตามหา--หุ้นตัวแรก. (2560). ตามหา--หุ้นตัวแรก. เลขหมู่ HG4661 อ572ต64 2560

    รวบรวมหลักการและความรู้พื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่ต้องการต่อยอด
ความมั่งคั้งด้วยการลงทุนในหุ้น เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย Episode 1 มือใหม่กับหุ้นตัวแรก
Episode 2 บทเรียนหุ้นตัวแรกและสไตล์ลงทุน ของคุณปู่ "Warren Buffett" Episode 3
เริ่มต้น... ค้นหา "หุ้นตัวแรก" Episode 4 ได้เวลา... ลงทุนหุ้น Final Episode 3 รู้... สู่การลงทุน
อย่างมั่งคั่งและยั่งยืน Sharing เปิดประสบการณ์คนดังกับ "หุ้นตัวแรก"