หนังสือน่าสนใจ


บัณฑิต อึ้งรังษี.เก่งภาษา 50 ล้าน. (256). สมุทรสาคร : เดอะ พอยท์. เลขหมู่ P121 บ63ก72

    รวบรวมข้อมูลที่สำคัญในการเรียนภาษาไว้ได้อย่างครบถ้วน ทันสมัย ได้ผลจริงเพราะ
ผู้เขียน กลั่นกรองมาจากหนังสือชั้นเยี่ยมกว่า 30 เล่มเกี่ยวกับการเรียนภาษา
เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 4 ตอน
    ตอนที่ 1 . A Winning Mindset เช่น
    - ทวีคูณแรงจูงใจ
    - "ฉันไม่เก่งการเรียนภาษา" : ความเชื่อนั่นแหละ ตัวดี
    - ตัดข้อแก้ตัว
    - ตั้งเป้าไปเลย ว่าจะเก่งภาษาขั้นเทพ
    - กฎแห่งการใช้
    - อย่าหยุดเรียนรู้
    2. Method วิธีเก่งภาษาให้เร็วที่สุด เช่น
    - รู้สิ่งเหล่านี้ ก็เริ่มพูดได้
    - 1200 คำที่เป็น 90% ของการสนทนาในทุกภาษา
    - ฝึกพูดอีกภาษา โดยไม่ต้องไปต่างประเทศ
    - ทำอย่างไร ร่นเวลาการเรียนพูด 100 เท่า
    -ซ้อม ซ้อม ซ้อม
    -พัฒนาทุกวัน
    3. Make Money วิธีใช้ความรู้ภาษา สร้างมูลค่าเป็นเงิน เช่น
    - ไอเดียสำคัญ
    - Focus on the Top 20%,br>     - Key Success Factor     - จำนวนคนที่ใช้ภาษานั้น คือ หนึ่งปัจจัยสำคัญ
    -เป็นภาษาที่ตลาดกำลังต้องการ
    -ใช้ภาษาเพิ่มพูนความรู้
    ตอนที่ 4 Bonus เช่น
    - ลิสต์คำศัพท์ 1,250 คำที่เป็น 90% ของบทสนทนาในทุกภาษ