หนังสือน่าสนใจ


โรสนี นูรฟารีดา. ไกลกว่ารั้วบ้านของเรา. (2559). กรุงเทพฯ : ผจญภัยสำนักพิมพ์.
     เลขหมู่ PL4209 ร85ก94 2559

    รวมบทกวีนิพนธ์ในรูปแบบของกวีไร้ฉันทลักษณ์ นำเสนอแนวคิดอย่างหลากหลาย เนื้อหา
ภายในเล่มแบ่งออกเป็น 3 ภาค
    ภาคที่ 1 หลงทางในประเทศตัวเอง เช่นรวมบทกวี โดยสารไปกับปีกนก แม่น้ำสายบุรีไม่เคยเหือดแห้ง
เก็บกู้มาประกอบใหม่ โกหกว่าเป็นพวกเดียวกัน ไกลกว่ารั้วบ้านของเราเอง ฯ
    ภาคที่ 2 ที่ซึ่งต้นลั่นทมทอดเงาทาบตลอดวัน เช่นรวมบทกวี ที่ซึ่งต้นลั่นทม หนึ่งมื้อในวันทำงาน
สงครามในกระจก ว่างเปล่าเท่ากับศูนย์ ลวงตาว่าเป็นวันอาทิตย์ สิ่งที่ยังไม่มีชื่อเรียก ฯ
    ภาคที่ 3 กางแผนที่ดาวนำทางทุกค่ำคืน เช่นรวมบทกวี กลางคืนไม่เคยมีรุ้ง เขาเรียกเราว่าดาวหาง
ความตายสีพาสเทล จดหมายผีบอก ตื่นมาก็ลืม ไม่เท่ากัน